Den nya Abitti-versionen 114 förbättrar WLAN-stödet

Den nya Abitti-versionen som publicerats idag har uppdateringar i firmware-programmen för trådlösa nätkort och laddningen av dessa program till nätkorten har gjorts mera pålitligt. Vissa trådlösa nätkort som inte tidigare fungerat kan fungera efter denna uppdatering. Uppdateringen fixar även följande fel i den tidigare versionen: Om formeln i provmiljöns instruktioner innehåller tecken som inte är …
Lue lisää…