Tre Abitti-svar synts åt utomstående

Abitti har haft en dataskyddslucka, med vilket man genom att ändra på slutet ett svars kända krypterade URL-adress slumpmässigt kunnat hitta ett annat svar. Efter undersökningar, har man kommit fram till att med hjälp av denna lucka har tre svar visats åt utomstående. Omedelbart efter att luckan har kommit till kännedom, har krypteringen av URL-adresser …
Lue lisää…