Med dessa stickor avläggs vårens studentprov!

Den nya Abitti-stickversionen innehåller förbättringar som krävs för vårens studentprov. Den mest märkbara förbättringen är att studeranden kan återställa tidigare utkast till svar till svarsfältet. Med egenskapen kan t.ex. en studerande som i misstag raderat sitt svar återställa en tidigare version av svaret. Egenskapen sparar även bilderna och matematisk text som bifogats svaren. Storleken på …
Lue lisää…

Ny Abitti-version under vecka 3

Testning av en ny Abitti-version är på slutrakan. Om inga större överraskningar uppkommer, publiceras den nya versionen under vecka 3 (14.1–18.1). Testning av den nya Abitti-versionen