Problem med formeleditorn? Uppdatera provlokalens server!

Abitti-versionen som publicerades förra veckan har snabbt tagits i bruk. Redan 18 % av proven den här veckan har utförts med den nya versionen. Januariserverversionen har använts för 79 % av proven. Tack vare det snabba ibruktagandet har problemen med den nya versionen upptäckts och åtgärdats snabbt. För närvarande är det känt att examinandernas formeleditor …
Lue lisää…

En ny version av Abitti har getts ut

Den nya versionen av Abitti har nu getts ut. Vi påminner även om att användningen av pinnarna som gavs ut i augusti upphör tisdagen den 7.5.2024. Mer information: En ny Abitti-version ges ut på torsdagen, användningen av pinnarna från augusti upphör nästa vecka