Nästa Abitti-version vecka 41

Höstens studentexamen är snart över i gymnasierna. Abitti uppdateras efter examen. Uppdateringen sker under vecka 41 (8.10.-12.10.). Provmiljöns övre balk förnyas och flera program uppdateras. LibreOffice uppdateras till version 6 och bildhanteringsprogrammet Pinta till version 1.6. I samband med uppdateringen får Abitti ett nytt program, Geogebra 6. Det äldre programmet Geogebra 5 är med i …
Lue lisää…