Nästa Abitti-version vecka 41

Ny övre balk

Höstens studentexamen är snart över i gymnasierna. Abitti uppdateras efter examen. Uppdateringen sker under vecka 41 (8.10.-12.10.).

Provmiljöns övre balk förnyas och flera program uppdateras. LibreOffice uppdateras till version 6 och bildhanteringsprogrammet Pinta till version 1.6. I samband med uppdateringen får Abitti ett nytt program, Geogebra 6. Det äldre programmet Geogebra 5 är med i provmiljön tillsammans med den nyare version åtminstone ännu vid studentexamen våren 2020. Bootningsmenyn får nya alternativ, vilka kan förbättra hur Abitti fungerar på vissa datorer.

I samband med uppdateringen blir det möjligt att i Abitti skapa prov som liknar det tudelade provet i matematik i studentexamen våren 2019, i vilket CAS-räknarna inte är i bruk i början av provet och studeranden lätt får dem i bruk för uppgifterna i den andra delen av provet. Detaljerna i övergången till matematikprovets B-del måste ännu behandlas av nämnden. Om dessa informeras vid publiceringen av uppdateringen.