Den nya versionen Abitti 2 ersätter gradvis det gamla provsystemet som bygger på USB-minnen och virtuella datorer. På denna sida förklaras den nya versionens teknik för dem som är intresserade.

Provlokalens server startas som en Docker-maskin i stället för att startas upp från ett USB-minne eller som en virtuell dator. Servercontainern kan köras på vilken dator som helst som den som utarbetat provet har en nätverksanslutning till. Det enklaste sättet att påbörja testningen är genom att använda gymnasiets allmänna gästnätverk, om det tillåter anslutningar mellan maskiner som är ansluta till nätverket. Gymnasiets alla eventuella Abitti-nätverk måste ha en DHCP-server, för att man ska kunna ansluta till dem med en vanlig bärbar dator.

Abitti-applikationen startas på examinandens dator. När applikationen startas frågar den efter serverns nätverksadress och försöker ansluta till provlokalens server som körs i den.

De mest entusiastiska kan testa Abitti 2 redan nu

Nedan finns instruktioner för hur du redan nu kan testa den nyaste versionen av Abitti 2. Dessa instruktioner fungerar i Ubuntu 22.04, som genereras genom att installera provlokalens server enligt Linux-instruktionerna. Samma instruktioner fungerar sannolikt även i andra Linux.

Server

Följande åtgärder görs en gång:

 1. Installera nädvändig programvara:
  sudo apt install docker-compose-v2 apache2-utils jq
 2. Lägg till användare ”school” i gruppen ”docker” så att den kan köra containern:
  sudo adduser school docker
 3. Gör en katalog ”ktp-jako”, som användas av containern:
  mkdir ktp-jako
 4. Lägg till ett användarnamn och lösenord till övervakarens skärm:
  htpasswd -c ktp-jako/htpasswd [användarnamn]
 5. Hämta ett skript som krävs för att skapa ett servercertifikat:
  wget https://static.abitti.fi/abitti-2-test/app/create-certificate.sh
 6. Begär en installationskod som behövs för att hämta servercertifikatet av Abitti-stödet. Koden levereras via e-post.

Starta om datorn för att ge användaren “school” tillgång till containrarna. Innan du installerar/startar servercontainern behöver du servermaskinens externa IP-adress och installationskoden som krävs för att skapa servercertifikat. Du får koden från Abitti-stödet. Om du hellre använder din egen adress och certifikat, begär ytterligare information av Abitti-stödet.

 1. Hämta den konfigurationsfil som behövs för att skapa containern:
  wget https://static.abitti.fi/abitti-2-test/app/docker-compose.prod.v0.3.1.yml
 2. Meddela servermaskinens externa IP-adress till certifikatskripten och containern:
  export HOST_IP=[extern IP-adress] 
 3. Meddela installationskoden till certifikatskripten:
  export API_KEY=[installationskoden-du-fick-från-abittistöden]
 4. Hämta/uppdatera servercertifikat som används av containern och få serveradressen. Denna adress kommer att ges till examinanderna:
  sh ./create-certificate.sh
 5. Meddela servercontainern serveradressen som certifikatskiptet hämtade:
  export HOST_NAME=$(cat certs/domain.txt)
 6. Logga in på nedladdningstjänsten för servercontainer:
  curl -s https://oma.abitti.fi/digabi2/ecr-credentials | jq -r '.password' | docker login -u AWS --password-stdin https://863419159770.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com
 7. Starta servercontainern (installerar vid behov):
  docker compose -f docker-compose.prod.v0.3.1.yml up --force-recreate --renew-anon-volumes

Om tjänsterna startar visas olika loggmeddelanden på skärmen som berättar hur tjänsterna fungerar. Nu kan du öppna övervakarens skärm och starta proven såsom tidigare.

Containern kan ges följande ytterligare inställningar innan den startas (jfr HOST_IP)

PGPORT PostgreSQL-databasens port (standard: 5430)
KTP_KOE_PORT Examinandens port för webbläsargränssnitt, SSL (8010)
KTP_REST_PORT Bakgrundstjänst för examinandens applikation, SSL (443)
KTP_SUPO_PORT Övervakarens lösenordsskyddade webbläsargränssnitt, endast från samma IP-adress som containern körs (80)

 

De som är intresserade av att testa med Windows bör börja med Microsofts containerinstruktioner och sedan tillämpa Linux-instruktionerna nedan.

Övervakarens skärm

Övervakarens skärm är inloggad med användarnamn-lösenordsparet som ges med kommandot htpasswd. Övervakarens skärm kan nås genom att ange adressen som anges i certifikatskriptet (t.ex https://testi-koe-tilanne.abitti.dev) på en dator i samma nätverk som servern.

Examinandens applikation (Windows)

 1. Ladda ned och installera installationspaketet (kontrollera att undertecknaren av programmet är ”Ylioppilastutkintolautakunta”): Windows
 2. Programmet startar omedelbart.
 3. I adressfältet anger du det slumpmässiga namnet för servern som certifikatskripten gav, t.ex. mankeli koira.
 4. Stäng provapplikationen från menyn högst upp på skärmen: Stäng.
 5. Efter den första användningen av applikationen Abitti 2, hittas applikationen i applikationsmenyn.

Skärmdump:

 • Alternativ 1: Högerklicka > Web capture > Beskär önskat område av bilden > Copy
 • Alternativ 2: Klicka på kameraikonen > Dela hela skärmen med applikationen > Beskär önskat område av bilden. Frågan relaterad till skärmdelning presenteras i samband med den första skärmdumpen.

Examinandens applikation (macOS)

 1. Ladda ned och installera installationspaketet:
 2. I adressfältet anger du den adress för provlokalens server som certifikatskripten gav följt av ”:8010”, t.ex. testi-koe-tilanne.abitti.dev:8010

Exminandens applikation (Chromebook, ChromeOS)

Provet kan utföras på Chromebook, som är ansluten till hanteringsmiljön i Google Workspace. Hanteringsmiljön konfigureras enligt följande:

 1. Logga in till Google Workspace Admin Console
 2. Navigera till Devices > Chrome > Apps & Extensions > Kiosks
 3. Lägg till adressen https://static.abitti.fi/abitti-2-test/app/chromeos/index.html som kiosk
 4. Nu bör du se Abitti2-applikationen på den hanterade Chromebookens inloggningssida. Genom att klicka på applikationen kan du utföra provet på samma sätt som med Windows-applikationen.

Skärmdump: Klicka på kameraikonen > Dela hela skärmen med applikationen > Beskär önskat område av bilden. Frågan relaterad till skärmdelning presenteras i samband med den första skärmdumpen.

Dessa saker fungerar

Med Abitti 2 är det möjligt att ordna prov som inte förutsätter tilläggsprogram. Examinandens Windows-applikation blockerar åtkomsten till datorns egna filer och internet, men macOS och Chromebook har inte ännu liknande blockeringar. Provet utarbetas och bedöms i den bekanta Abitti-nättjänsten.

Dessa saker fungerar:

 • Att ladda ned och starta provlokalens server
 • Att ladda upp prov till servern, övervaka prov och ladda upp provprestationerna till servern
 • Att installera och starta Abitti-applikationen på Windows, macOS och Chromebook
 • Provsidans grundläggande funktioner: innehållsförteckning, att öppna materialsidorna, att skriva svar (inklusive formeleditorn), inspelningar med begränsade och obegränsade uppspelningsgånger, videon.
 • Tilläggsprogrammen GeoGebra, Draw.io, Collabora Online, Ketcher, provmiljöns instruktioner (cheat.abitti.fi)
 • Att ta skärmdumpar: Windows och Chromebook

Dessa saker fungerar inte

 • Abitti-applikationen låser inte provläget, vilket betyder att alla applikationer kan användas samtidigt (macOS)
 • I stället för Abitti-applikationen kan vilken webbläsare som helst användas
 • Det är inte möjligt att öppna bilagor
 • Urvalet av tilläggsprogram är begränsat

Respons och frågor

Respons och frågor kan skickas till Abitti-stödet. Ännu i detta skede ger Abitti-stödet inte teknisk rådgivning för installeringen och användningen av Abitti 2-miljön.

Mer information

Mer information om Abitti 2-projeket finns på SEN:s webbsida.

Vanliga frågor om teknik

Servercontainern innehåller inte någon DHCP-server, och Abitti1-versionen av provlokalens server ger endast nätinställningar till datorer som startats med hjälp av Abitti1-examinandpinnar. Den lättaste lösningen är att testa Abitti 2 i ett nätverk där det redan finns en DHCP-server.
Eftersom studentexamensprovet utförs individuellt kommer det inte att finnas öppen eller begränsad tillgång till internet. Allt material som behövs i provet måste också i framtiden finnas med i provet.