Den nya versionen Abitti 2 ersätter gradvis det gamla provsystemet som bygger på USB-minnen och virtuella datorer. På denna sida förklaras den nya versionens teknik för dem som är intresserade.

Provlokalens server startas som en Docker-maskin i stället för att startas upp från ett USB-minne eller som en virtuell dator. Servercontainern kan köras på vilken dator som helst som den som utarbetat provet har en nätverksanslutning till. Det enklaste sättet att påbörja testningen är genom att använda gymnasiets allmänna gästnätverk, om det tillåter anslutningar mellan maskiner som är ansluta till nätverket. Gymnasiets alla eventuella Abitti-nätverk måste ha en DHCP-server, för att man ska kunna ansluta till dem med en vanlig bärbar dator.

Abitti-applikationen startas på examinandens dator. Den är gjord med Electron och innehåller Chromium-webbläsare och några tilläggsfunktioner. När applikationen startas frågar den efter serverns nätverksadress och försöker ansluta till provlokalens server som körs i den.

De mest entusiastiska kan testa Abitti 2 redan nu

Nedan finns instruktioner för hur du redan nu kan testa den nyaste versionen av Abitti 2. Dessa instruktioner fungerar i Ubuntu 22.04, som genereras genom att installera provlokalens server enligt Linux-instruktionerna. Samma instruktioner fungerar sannolikt även i andra Linux.

Server

Följande åtgärder görs en gång:

wget https://static.abitti.fi/abitti-2-test/app/docker-compose.prod.yml
sudo apt install docker-compose-v2 apache2-utils   # installera nödvändig programvara
sudo adduser school docker
mkdir ktp-jako   # en ktp-jako-katalog skapas, där användarnamnet och lösenordet till övervakarens skärm lagras
htpasswd -c ktp-jako/htpasswd [användarnamn]   # användarnamn och lösenord till övervakarens skärm läggs till

Starta om datorn för att ge användaren “school” tillgång till containrarna. Innan du installerar/startar servercontainern behöver du servermaskinens externa IP-adress.

export HOST_IP=[extern IP-adress]   # med denna ges servercontainern dess IP-adress
docker compose -f docker-compose.prod.yml up   # startar servercontainern, installerar vid behov

Containern kan ges följande ytterligare inställningar innan den startas (jfr HOST_IP)

PGPORT PostgreSQL-databasens port (standard: 5430)
KTP_KOE_PORT Examinandens port för webbläsargränssnitt, SSL (8010)
KTP_REST_PORT Bakgrundstjänst för examinandens applikation, SSL (443)
KTP_SUPO_PORT Övervakarens lösenordsskyddade webbläsargränssnitt, endast från samma IP-adress som containern körs (80)

 

De som är intresserade av att testa med Windows bör börja med Microsofts containerinstruktioner och sedan tillämpa Linux-instruktionerna nedan.

Overvakarens skärm kan nås genom att starta en webbläsare på samma maskin där servercontainern körs till adressen http://localhost.

Examinandens applikation

Installationspaket för examinandens applikation:

Installera och starta appen. Skriv serverns externa IP-adress och :8010, t.ex. 10.0.1.1:8010 i serverns adressfält.

Dessa saker fungerar

Med Abitti 2 är det möjligt att ordna prov som inte förutsätter tilläggsprogram och vars uppspelningsgånger för inspelningen inte behöver begränsas. Examinandens applikation innehåller inga som helst säkerhetsegenskaper, vilket innebär att man fortfarande fritt kommer åt sina egna filer och internet. Provet utarbetas och bedöms i den bekanta Abitti-nättjänsten.

Dessa saker fungerar:

  • Att ladda ned och starta provlokalens server
  • Att ladda upp prov till servern, övervaka prov och ladda upp provprestationerna till servern
  • Att installera och starta Abitti-applikationen på Windows och macOS
  • Provsidans grundläggande funktioner: innehållsförteckning, att öppna materialsidorna, att skriva svar (inklusive formeleditorn), inspelningar med obegränsade uppspelningsgånger, videon.

Dessa saker fungerar inte

Abitti 2 saknar bland annat alla funktioner för att låsa examinandens dator. Det finns inte ett enda tilläggsprogram i provmiljön.

  • Abitti-applikationen låser inte provläget, vilket betyder att alla applikationer kan användas samtidigt
  • I stället för Abitti-applikationen kan vilken webbläsare som helst användas
  • Inspelningar som kan spelas upp ett begränsat antal gånger hörs inte
  • Det är inte möjligt att ta skärmdumpar eller öppna bilagor
  • Examinanden kan inte använda ett enda tilläggsprogram

Respons och frågor

Respons och frågor kan skickas till Abitti-stödet. Ännu i detta skede ger Abitti-stödet inte teknisk rådgivning för installeringen och användningen av Abitti 2-miljön.

Mer information

Mer information om Abitti 2-projeket finns på SEN:s webbsida.

Vanliga frågor om teknik

Servercontainern innehåller inte någon DHCP-server, och Abitti1-versionen av provlokalens server ger endast nätinställningar till datorer som startats med hjälp av Abitti1-examinandpinnar. Den lättaste lösningen är att testa Abitti 2 i ett nätverk där det redan finns en DHCP-server.
Eftersom studentexamensprovet utförs individuellt kommer det inte att finnas öppen eller begränsad tillgång till internet. Allt material som behövs i provet måste också i framtiden finnas med i provet.