Uusi versio Abitti 2 korvaa vähitellen vanhan USB-muistitikkuihin ja virtuaalikoneisiin perustuvan koejärjestelyn. Tällä sivulla kerrotaan uuden version tekniikasta siitä kiinnostuneille.

Koetilan palvelin käynnistetään USB-muistin tai virtuaalikoneen sijaan Docker-konttina. Palvelinkonttia voi ajaa missä tahansa koneessa, johon kokeen tekijöillä on verkkoyhteys. Helpointa on aloittaa kokeilut lukion vapaassa käytössä olevassa vierailijaverkossa, jos se sallii yhteydet verkkoon liitettyjen koneiden välillä. Lukioissa mahdollisesti olevassa Abitti-verkoissa on oltava DHCP-palvelin, jotta siihen voi liittyä tavallisella kannettavalla koneella.

Kokelaan koneella käynnistetään Abitti-sovellus. Se on tehty Electronilla ja sisältää Chromium-selaimen ja pientä oheistoiminnallisuutta. Käynnistyessään sovellus kysyy palvelimen verkko-osoitetta ja yrittää avata yhteyden siellä toimivaan koetilan palvelimeen.

Innokkaimmat voivat testata Abitti 2:ta jo nyt

Alla kerrotaan, miten uusinta Abitti 2 -versiota voi testata jo nyt. Nämä ohjeet toimivat Ubuntu 22.04:ssa, joka syntyy asennettaessa koetilan palvelin Linux-ohjeiden mukaan. Samat ohjeet toimivat todennäköisesti muillakin Linuxeilla.

Palvelin

Nämä toimenpiteet tehdään kerran:

wget https://static.abitti.fi/abitti-2-test/app/docker-compose.prod.yml
sudo apt install docker-compose-v2 apache2-utils   # asennetaan tarvittavat ohjelmistot
sudo adduser school docker
mkdir ktp-jako   # tehdään ktp-jako –hakemisto, jonne talletetaan valvojan näytön käyttäjätunnus ja salasana
htpasswd -c ktp-jako/htpasswd [käyttäjätunnus]   # lisätään valvojan näytön käyttäjätunnus ja salasana

Käynnistä kone uudelleen, jotta käyttäjä “school” saa oikeudet käyttää kontteja. Ennen palvelinkontin asennusta/käynnistystä tarvitset palvelinkoneen ulospäin näkyvän IP-osoitteen.

export HOST_IP=[ulospäin näkyvä IP-osoite]   # tällä kerrotaan palvelinkontille sen IP-osoite
docker compose -f docker-compose.prod.yml up   # käynnistää palvelinkontin, asentaa tarvittaessa

Kontille voi antaa seuraavia lisäasetuksia ennen käynnistystä (vrt. HOST_IP)

PGPORT PostgreSQL-tietokannan portti (oletus: 5430)
KTP_KOE_PORT Kokelaan selainkäyttöliittymän portti, SSL (8010)
KTP_REST_PORT Kokelaan sovelluksen taustapalvelu, SSL (443)
KTP_SUPO_PORT Valvojan salasanasuojattu selainkäyttöliittymä, vain samasta koneesta missä konttia ajetaan (80)

 

Windowsilla testaamisesta kiinnostuneiden kannattaa aloittaa Microsoftin konttiohjeilla ja soveltaa sen jälkeen Linux-ohjeita.

Valvojan näyttöön pääsee käynnistämällä selain samassa koneessa missä konttia ajetaan osoitteeseen http://localhost.

Kokelaan sovellus

Kokelaan sovelluksen asennuspaketit:

Asenna ja käynnistä sovellus. Kirjoita palvelimen osoite -kenttään palvelimen julkinen IP-osoite ja :8010, esim. 10.0.1.1:8010.

Nämä asiat toimivat

Abitti 2:lla voi pitää kokeen, jossa ei ole kuuntelukerroiltaan rajoitettuja äänitteitä ja jonka suorittamiseen ei tarvita oheisohjelmia. Kokelaan sovellus ei sisällä minkäänlaisia turvaominaisuuksia, eli koneen omiin tiedostoihin tai internetiin pääsee vielä vapaasti. Koe laaditaan ja koesuoritukset arvostellaan tutussa Abitti-verkkopalvelussa.

Nämä asiat toimivat:

  • Koetilan palvelin lataus ja käynnistys
  • Kokeen lataaminen palvelimelle, kokeen valvonta ja koesuoritusten lataus palvelimelta
  • Abitti-sovelluksen asennus ja käynnistys Windowsilla ja macOS:lla
  • Koesivun perustoiminnot: sisällysluettelo, aineistosivun avaaminen, vastauksien antaminen (myös kaavaeditori), kuuntelukerroiltaan rajoittamattomat äänitteet, videot

Nämä asiat eivät vielä toimi

Abitti 2:sta puuttuvat mm. kaikki kokelaan koneen lukitsemiseen liittyvät toiminnot. Koeympäristössä ei ole yhtäkään oheisohjelmaa.

  • Abitti-sovellus ei lukitse käyttäjän istuntoa, eli samaan aikaan voi käyttää mitä tahansa sovelluksia
  • Kokeeseen voi osallistua Abitti-sovelluksen sijaan millä tahansa selaimella
  • Kuuntelukerroillaan rajoitettuja äänitteitä ei voi kuunnella
  • Kuvankaappausten ottaminen tai liitetiedostojen avaaminen ei ole mahdollista
  • Kokelaan käytössä ei ole yhtäkään oheisohjelmaa

Palaute ja kysymykset

Palautetta ja kysymyksiä voi lähettää Abitti-tukeen. Vielä tässä vaiheessa Abitti-tuki ei anna teknistä neuvontaa Abitti 2 -ympäristön asentamiseen tai käyttämiseen.

Lisätietoja

Lisätietoja Abitti 2 -hankkeesta löytyy YTL:n verkkosivuilta.

Usein kysyttyä tekniikasta

Palvelinkontissa ei ole DHCP-palvelinta eikä Abitti 1:n koetilan palvelin jaa verkkoasetuksia muille kuin Abitti 1:n opiskelijatikulta käynnistetyille koneilla. Helpointa on kokeilla Abitti 2:ta sellaisessa verkossa, jossa on valmiiksi DHCP-palvelin.
Koska ylioppilaskoe on yksilökoe, ei siihen ole tulossa avointa tai rajoitettua pääsyä internetiin. Kaiken kokeessa tarvittavan aineiston on jatkossakin oltava kokeessa mukana.