Uusi versio Abitti 2 korvaa vähitellen vanhan USB-muistitikkuihin ja virtuaalikoneisiin perustuvan koejärjestelyn. Tällä sivulla kerrotaan uuden version tekniikasta siitä kiinnostuneille.

Koetilan palvelin käynnistetään USB-muistin tai virtuaalikoneen sijaan Docker-konttina. Palvelinkonttia voi ajaa missä tahansa koneessa, johon kokeen tekijöillä on verkkoyhteys. Helpointa on aloittaa kokeilut lukion vapaassa käytössä olevassa vierailijaverkossa, jos se sallii yhteydet verkkoon liitettyjen koneiden välillä. Lukioissa mahdollisesti olevassa Abitti-verkoissa on oltava DHCP-palvelin, jotta siihen voi liittyä tavallisella kannettavalla koneella.

Kokelaan koneella käynnistetään Abitti-sovellus. Käynnistyessään sovellus kysyy palvelimen verkko-osoitetta ja yrittää avata yhteyden siellä toimivaan koetilan palvelimeen.

Innokkaimmat voivat testata Abitti 2:ta jo nyt

Alla kerrotaan, miten uusinta Abitti 2 -versiota voi testata jo nyt. Nämä ohjeet toimivat Ubuntu 22.04:ssa, joka syntyy asennettaessa koetilan palvelin Linux-ohjeiden mukaan. Samat ohjeet toimivat todennäköisesti muillakin Linuxeilla.

Palvelin

Nämä toimenpiteet tehdään kerran:

 1. Asenna tarvittavat ohjelmistot:
  sudo apt install docker-compose-v2 apache2-utils
 2. Lisää käyttäjä “school” ryhmään “docker”, jotta se voi ajaa kontteja:
  sudo adduser school docker
 3. Luo hakemisto “ktp-jako”, jota kontit hyödyntyvät:
  mkdir ktp-jako
 4. Luodaan valvojan näytön käyttäjätunnus ja salasana:
  htpasswd -c ktp-jako/htpasswd [käyttäjätunnus]
 5. Hae koetilan palvelimen varmenteen luomiseen tarvittava skripti:
  wget https://static.abitti.fi/abitti-2-test/app/create-certificate.sh
 6. Pyydä varmeen luomiseen tarvittava asennuskoodi Abitti-tuelta. Saat sen sähköpostitse.

Käynnistä kone uudelleen, jotta käyttäjä “school” saa oikeudet käyttää kontteja. Ennen palvelinkontin asennusta/käynnistystä tarvitset palvelinkoneen ulospäin näkyvän IP-osoitteen ja varmenteen luomiseksi asennuskoodin, jonka saat Abitti-tuelta. Jos haluat käyttää palvelimella omaa osoitetta ja varmennetta, pyydä lisäohjeita Abitti-tuelta.

 1. Hae konttien luomiseen tarvittava asetustiedosto:
  wget https://static.abitti.fi/abitti-2-test/app/docker-compose.prod.0.7.yml
 2. Kerro varmenneskriptille ja kontille palvelinkoneen ulospäin näkyvä IP-osoite:
  export HOST_IP=[ulospäin näkyvä IP-osoite]
 3. Kerro varmenneskriptille asennuskoodi:
  export API_KEY=[asennuskoodi-jonka-sait-abitti-tuelta]
 4. Hae/päivitä palvelinkontin käyttämä varmenne ja lue skriptin kertoma palvelimen verkko-osoite. Tämä osoite kerrotaan kokelaille:
  sh ./create-certificate.sh
 5. Kerro palvelinkonteille varmenneskriptin hakema palvelimen verkko-osoite:
  export HOST_NAME=$(cat certs/domain.txt)
 6. Käynnistä palvelinkontti (asentaa tarvittaessa):
  docker compose -f docker-compose.prod.0.7.yml up --force-recreate --renew-anon-volumes

Jos palvelut käynnistyvät, näytölle tulee erilaisia palveluiden toiminnasta kertovia lokimerkintöjä. Nyt voit avata valvojan näytön ja käynnistää kokeen kuten ennenkin.

Kontille voi antaa seuraavia lisäasetuksia ennen käynnistystä (vrt. HOST_IP)

PGPORT PostgreSQL-tietokannan portti (oletus: 5430)
KTP_KOE_PORT Kokelaan selainkäyttöliittymän portti, SSL (8010)
KTP_REST_PORT Kokelaan sovelluksen taustapalvelu, SSL (443)
KTP_SUPO_PORT Valvojan salasanasuojattu selainkäyttöliittymä, vain samasta koneesta missä konttia ajetaan (80)

 

Windowsilla testaamisesta kiinnostuneiden kannattaa aloittaa Microsoftin konttiohjeilla ja soveltaa sen jälkeen Linux-ohjeita.

Valvojan näyttö

Valvojan näyttöön kirjaudutaan htpasswd-komennolla annetulla käyttäjätunnus-salasanaparilla. Valvojan näyttöön pääsee kirjoittamalla palvelimen kanssa samassa verkossa olevaan koneeseen sertifikaattiskriptin antama osoite, esim.https://testi-koe-tilanne.abitti.dev.

Kokelaan sovellus (Windows)

 1. Lataa ja asenna asennuspaketti (tarkista, että ohjelman allekirjoittajana on “Ylioppilastutkintolautakunta”): Windows
 2. Ohjelma käynnistyy saman tien.
 3. Kirjoita osoitekenttään varmenneskriptin antama koetilan palvelimen satunnainen nimi (esim. mankeli koira).
 4. Kokeen jälkeen sulje koeympäristö näytön ylävalikosta: Sulje.
 5. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen Abitti2-sovellus löytyy sovellusvalikosta.

Kuvakaappaus:

 • Vaihtoehto 1: Klikkaa hiiren oikealla > Web capture > Rajaa kuvasta haluamasi alue > Copy
 • Vaihtoehto 2: Klikkaa kamerakuvaketta > Jaa sovellukselle koko näyttö > Rajaa kuvasta haluamasi alue. Näytön jakamiseen liittyvä kysymys esitetään ensimmäisen kuvakaappauksen yhteydessä.

Kokelaan sovellus (macOS)

 1. Lataa ja asenna macOS-asennuspaketti:
 2. Kirjoita osoitekenttään varmenneskriptin antama koetilan palvelimen osoite ja “:8010”, esim. testi-koe-tilanne.abitti.dev:8010

Kokelaan sovellus (Chromebook, ChromeOS)

Kokeen voi suorittaa Chromebookeilla, jotka on liitetty Google Workspace -hallintaympäristöön. Hallintaympäristön konfiguraatio tehdään seuraavasti:

 1. Kirjaudu Google Workspace Admin Consoleen
 2. Mene Devices > Chrome > Apps & Extensions > Kiosks
 3. Lisää kioskiksi osoite https://static.abitti.fi/abitti-2-test/app/chromeos/index.html
 4. Nyt hallitun Chromebookin kirjautumissivulla pitäisi näkyä sovellus Abitti2, jota klikkaamalla päsee suorittamaan koetta samaan tapaan kuin Windows-sovelluksella.

Kuvakaappaus: Klikkaa kamerakuvaketta > Jaa sovellukselle koko näyttö > Rajaa kuvasta haluamasi alue. Näytön jakamiseen liittyvä kysymys esitetään ensimmäisen kuvakaappauksen yhteydessä.

Nämä asiat toimivat

Abitti 2:lla voi pitää kokeen, jonka suorittamiseen ei tarvita oheisohjelmia. Kokelaan Windows-sovellus estää pääsy koneen omiin tiedostoihin ja internetiin, mutta macOS:lla ja Chromebookilla vastaavia estoja ei vielä ole. Koe laaditaan ja koesuoritukset arvostellaan tutussa Abitti-verkkopalvelussa.

Nämä asiat toimivat:

 • Koetilan palvelin lataus ja käynnistys
 • Kokeen lataaminen palvelimelle, kokeen valvonta ja koesuoritusten lataus palvelimelta
 • Abitti-sovelluksen asennus ja käynnistys Windowsilla, macOS:lla ja Chromebookilla
 • Koesivun perustoiminnot: sisällysluettelo, aineistosivun avaaminen, vastauksien antaminen (myös kaavaeditori), kuuntelukerroiltaan rajoitetut ja rajoittamattomat äänitteet, videot
 • Oheisohjelmat GeoGebra, Draw.io, Collabora Online, koeympäristön ohje (cheat.abitti.fi)
 • Kuvakaappaukset: Windows ja Chromebook

Nämä asiat eivät vielä toimi

 • Abitti-sovellus ei lukitse käyttäjän istuntoa, eli samaan aikaan voi käyttää mitä tahansa sovelluksia (macOS)
 • Kokeeseen voi osallistua Abitti-sovelluksen sijaan millä tahansa selaimella
 • Liitetiedostojen avaaminen ei ole mahdollista
 • Koeympäristön ohjelmavalikoima on suppea

Palaute ja kysymykset

Palautetta ja kysymyksiä voi lähettää Abitti-tukeen. Vielä tässä vaiheessa Abitti-tuki ei anna teknistä neuvontaa Abitti 2 -ympäristön asentamiseen tai käyttämiseen.

Lisätietoja

Lisätietoja Abitti 2 -hankkeesta löytyy YTL:n verkkosivuilta.

Usein kysyttyä tekniikasta

Palvelinkontissa ei ole DHCP-palvelinta eikä Abitti 1:n koetilan palvelin jaa verkkoasetuksia muille kuin Abitti 1:n opiskelijatikulta käynnistetyille koneilla. Helpointa on kokeilla Abitti 2:ta sellaisessa verkossa, jossa on valmiiksi DHCP-palvelin.
Koska ylioppilaskoe on yksilökoe, ei siihen ole tulossa avointa tai rajoitettua pääsyä internetiin. Kaiken kokeessa tarvittavan aineiston on jatkossakin oltava kokeessa mukana.