Erilaisia ohjeita löytyy niin opettajille, opiskelijoille, tukihenkilöstölle kuin huoltajille.