Koeverkko on erillinen tietoliikenneverkko, joka yhdistää kokelaiden tietokoneet koetilan palvelimeen. Koeverkko voidaan rakentaa langallisesti tai langattomasti.

Langallinen koeverkko

Langallisen verkon rakentamiseen tarvitset:

 • Ethernet-kytkimiä:
  • Koeverkon kaikkien kytkinten tulee olla gigabitin kytkimiä.
  • Kytkinten ei tarvitse olla hallittavia, eli ihan halvimmatkin 8-porttiset kytkimet riittävät.
 • Ethernet-kaapeleita:
  • Verkon rakentamista helpottaa, jos kaapeleita on eri pituisia (esim. 3, 5, 7 ja 10 metriä) ja eri mittaiset kaapelit ovat eri värisiä. Eri pituiset kaapelit on helppo erottaa toisistaan värien avulla.
  • Kaapelien kannattaa olla vähintään CAT-5E tai CAT-6 luokiteltuja.

Kaapeleiden kytkeminen ja irrottaminen:

 1. Ethernet-kaapelit kiinnitetään työntämällä kaapeli liitäntään. Työnnä, kunnes kuulet napsauksen lukitusliuskasta. Varmista kiinnittyminen vetämällä kaapelia varovaisesti ulos liitännästä. Kaapeli ei saa irrota kytkimestä tai tietokoneesta.
  kaapeli_kytkimeen_final
 2. Ethernet-kaapelin irrottamiseksi pitää painaa lukitusliuska alas.

Kytkinten avulla voi haaroittaa verkkoliikennettä useammalle tietokoneelle.

Pyri sijoittamaan kytkimet mahdollisimman lähelle kokelaiden työpisteitä. Yhdistä kokelaiden tietokoneet kytkimeen lyhyillä verkkokaapeleilla. Sijoita yksi kytkin lähelle palvelinta. Yhdistä lopuksi kokelaiden kytkimet palvelimen kytkimeen pidemmillä verkkokaapeleilla. Tarvittaessa voit ketjuttaa kytkimiä.

Langaton koeverkko

Langattoman koeverkon käyttöön ylioppilastutkinnossa on huomattavia lisärajoitteita (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 3). Abitti-koeverkot eivät tyypillisesti täytä ylioppilastutkinnon langattoman koeverkon ehtoja.

Yksittäisen koetilan langaton koeverkko

Tarvitset:

 • Langattomia tukiasemia, joiden IP-osoiteavaruus on 10.10.255.x ja verkonpeitto, eli subnet mask 255.255.0.0.
 • Ethernet-kaapeleita tukiasemien liittämiseksi koetilan palvelimeen ja varalle niille tietokoneille joilla ei pääse langattomaan verkkoon.

Huomioi että yhden langattoman tukiaseman kapasiteetti riittää noin 20:lle kokelaalle. Suuremalle ryhmälle tarvitset useamman langattoman tukiaseman. Tällöin huolehdi että vain tietty määrä kokelaita liittyy yhdelle ja samalle langattomalle verkolle.

Koko rakennuksen laajuinen koeverkko

Langatonta verkkoa ylioppilastutkinnossa ei saa toteuttaa tässä kuvatulla tavalla.

Jos rakennuksen WLAN-infrastuktuuri on luotu etähallittavilla WLAN-tukiasemilla ja hallittavilla reitittimillä, voidaan todennäköisesti nykyistä verkkoinfrastruktuuria käyttämällä luoda rakennuksen laajuinen koeverkko. Seuraavat toimenpiteet voi suorittaa taho, joka vastaa verkonhallinnasta.

 • Konfiguroi reitittimiin ja tukiasemiin VLAN-aliverkko (Virtual LAN), joka näkyy omana WLAN-verkkona tukiasemissa.
 • VLAN-verkkoon ei saa olla pääsyä muista verkoista
 • VLAN-verkkoon on vähintään fyysinen yhteys Ethernet-verkosta, jossa pidetään koetilan palvelinta. Palvelin on yhteinen koko koeverkolle.
 • Palvelimelle kannattaa järjestää myös toinen verkkoyhteys, jossa on internet yhteys. Tämä helpottaa kokeiden siirtämistä ja palvelimen päivitystä.
 • VLAN-verkkoon voi olla pääsy tiloista, johon voi kytkeä valvojan tai kokelaan tietokoneen, jos kyseinen tietokone ei toimi WLAN-verkoissa. Jos verkon kytkeminen ei onnistu tällaiseen tilaan, on olemassa joitakin langattomia reititinmalleja joita voi käyttää langattoman verkon siltana, jolloin tietokoneen kytkentä langattomaan verkkoon onnistuu reitittimen kautta.
 • Langattoman WLAN-koeverkon salasanaa olisi syytä pystyä vaihtamaan vaivattomasti. Salasanan vaihto säännöllisin väliajoin on hyvä käytäntö.