Provnätet är ett separat kommunikationsnätverk, som förenar examinandernas datorer med provlokalens server. Provnätet kan vara trådbundet eller trådlöst.

Trådbundet provnät

Langallisen verkon rakentamiseen tarvitset:

 • Ethernet-switchar:
  • Alla provnätets switchar bör vara 1-gigabyte.
  • Switcharna behöver inte kunna administreras, så det räcker med billiga switchar med 8 portar.
 • Ethernet-kablar:
  • Anordningen underlättas om det finns kablar i olika längder (t.ex. 2, 5, 7 och 10 meter) och att de olika längderna har olika färger. Det är enkelt att identifiera de olika långa kablarna med hjälp av färgerna.
  • Det rekomenderas att kablarna är minst CAT-5E eller CAT-6 klassade.

Att koppla och lösgöra kablarna:

 1. Ethernet-kablarna kopplas genom att skjuta in kabeln i kontakten. Tryck tills spärren klickar. Kontrollera kopplingen genom att försiktigt dra i kabeln. Kabeln får inte lossna från switchen eller datorn.
  kaapeli_kytkimeen_final
 2. För att ta loss Ethernet-kabeln måste du trycka ner spärren.

Med hjälp av switcharna kan du förgrena nätverkstrafiken till flera datorer.

Försök placera switcharna så nära examinanderna som möjligt. Anslut examinandernas datorer till närmaste switch med de korta kablarna. Placera en switch nära servern. Anslut slutligen examinandernas switchar till serverns switch med de längre kablarna. Du kan vid behov länka switchar.

Trådlöst provnät

Anvädningen av trådbundet provnät i studentexamen är mycket reglerat (se Almännä föreskrifter och anvisningrar, bilaga 3). Trådlösa Abitti-provnät fyller sällan kraven i studentexamen.

Trådlöst provnät i enskild provlokal

Du behöverTarvitset:

 • Trådlösa basstationer, med IP-adresser 10.10.255.x och subnet mask 255.255.0.0.
 • Ethernet-kablar för att koppla basstsationerna i provlokalens server och som reserv för de examinander som inte kan ansluta sig till det trådlösa nätet.

Huomioi että yhden langattoman tukiaseman kapasiteetti riittää noin 20:lle kokelaalle. Suuremalle ryhmälle tarvitset useamman langattoman tukiaseman. Tällöin huolehdi että vain tietty määrä kokelaita liittyy yhdelle ja samalle langattomalle verkolle.

Observera att en trådlös basstation har kapacitet för ca 20 examinander. För en större grupp behöver du flera basstationer. I detta fall skall bara ett visst antal examinander ansluta sig till ett trådlöst nät.

Trådlöst provnät i en byggnad

Ett trådlöst provnät får inte användas på detta sätt i studentexamen.

Om byggnadens WLAN-infrastuktur har skapats med fjärrstyrda WLAN-basstationer och tukiasemilla ja hanterbara routers, kan man troligtvis med hjälp av infrastrukturen skapa ett pronät för hela byggnaden. Följande åtgärder kan tas av dem som ansvarar för administrationen av nätverket.

 • Konfigurera routerna och basstationerna med ett VLAN-subnät (Virtual LAN), som syns som ett eget WLAN-nät i basstationerna.
 • VLAN-nätet får inte vara tillgängligt från andra nätverk.
 • VLAN-nätet har minst ett fysiskt förbindelse till Ethernet-nätet, där provlokalens server ligger. Servern är gemensam för hela provnätet.
 • Det lönar sig att ordna även en annan nätförbindelse till servern med internetanslutning. Detta underlättar inforning av prov och uppdatering av servern..
 • VLAN-nätet kan även nås i utrymmen, där man koppla övervakares eller examinanders datorer, om datorn i fråga inte fungerar i WLAN-nät. Om det inte går att koppla nätet till ett sådant utrymme, finns det routermodeller som kan användas som en trådlös bro, med vilket datorn kan kopplas till det trådlösa nätverket med hjälp av routern.
 • Lösenordet till det trådlösa WLAN-provnätet borde lätt kunnas bytas. Regelbundet byte av lösenord är en bra praxis.