Problem med formeleditorn? Uppdatera provlokalens server!

Abitti-versionen som publicerades förra veckan har snabbt tagits i bruk. Redan 18 % av proven den här veckan har utförts med den nya versionen. Januariserverversionen har använts för 79 % av proven. Tack vare det snabba ibruktagandet har problemen med den nya versionen upptäckts och åtgärdats snabbt. För närvarande är det känt att examinandernas formeleditor …
Lue lisää…

En ny version av Abitti har getts ut

Den nya versionen av Abitti har nu getts ut. Vi påminner även om att användningen av pinnarna som gavs ut i augusti upphör tisdagen den 7.5.2024. Mer information: En ny Abitti-version ges ut på torsdagen, användningen av pinnarna från augusti upphör nästa vecka

En ny Abitti-version ges ut på torsdagen, användningen av pinnarna från augusti upphör nästa vecka

En ny Abitti-version ges ut på torsdagen 2.5. Den nya pinnen innehåller bland annat följande förändringar: En uppdaterad version av Otavas MAOL digitabeller. Inloggningssidan för examinanderna fungerar bättre än tidigare om det finns flera tiotals prov på servern. Det är möjligt att på övervakarens skärm sortera examinanderna enligt namn eller enligt tidpunkten då de avslutat …
Lue lisää…

Användningen av den i augusti publicerade Abitti-versionen upphör under vappveckan

Nästa version av Abitti publiceras under vappveckan. Den nya versionen innehåller några mindre korrigeringar av övervakarens vy och på inloggningssidan. USB-minnena har uppdaterats med nya drivrutiner och särskilt serverns startalternativ har uppdaterats till nyare. Dessutom ingår den nyaste versionen av Otavas MAOLs digitabeller. I samband med uppdateringen av USB-minnena uppdateras även programvaran för proven som …
Lue lisää…

Avbrott i Abitti idag kl. 14–16 … är över

Användningen av Abitti växer i popularitet och visar inga tecken på att avta. Under denna vecka har användningen igen varit rekordhög, varmed prestandan för nättjänsten oma.abitti måste ökas.  Tyvärr förorsakar detta ett plötsligt avbrott som börjar idag kl. 14. Vi förväntar oss att avbrottet är över senast kl. 16.  Under avbrottet kan nättjänsten oma.abitti inte …
Lue lisää…

Nytt i Abitti 2: Fönstersystemet har förbättrats och ett textbehandlingsprogram har lagts till

Den testversion av Abitti 2 som publicerades idag har ett förbättrat fönstersystem. Det som är nytt jämfört med Abitti 1 är möjligheten att arrangera två fönster bredvid varandra med bara några musklick. En annan synlig ändring är ett nytt program, Writer-textbehandlingen i Collabora Online-kontorsprogrammet. Textbehandlings- och presentationsgrafikprogrammen som finns i Collabora-programfamiljen är inte ännu tillgängliga i denna …
Lue lisää…

Nytt fönstersystem samt appar för Windows och ChromeOS i Abitti 2

I den nya demoversionen av Abitti 2 finns följande nya egenskaper: Det är möjligt att ordna prov-, material- och applikationsfönstren. Inspelningar med begränsade uppspelningsgånger fungerar. Första versionen för att ta skärmbilder fungerar (Windows, ChromeOS). Övervakarens skärm kan nu också öppnas utanför servermaskinen. Applikationerna GeoGebra och Draw.io finns tillgängliga, och i dessa kan dokument sparas i …
Lue lisää…