Åtgärder för ljudproblemet och problemen som förekommit vid avslutandet av prov

Den här veckan har det upptäckts ljudproblem vid testningen av Abitti. På de studerandes datorer kan ljudet ha hörts från fel ljudkälla eller inte hörts alls. Vi har redan tidigare rapporterat om förvirrande felmeddelanden vid avslutandet av proven. Prov som laddas ned från oma.abitti efter kl. 12.40 på onsdagen 24.1 innehåller åtgärder för problemen. Installeringen …
Lue lisää…

En uppdatering har åtgärdat problemen som förekommit vid avslutandet av prov

I den versionen av Abitti ABITTI2352B som publicerades i början av januari har det förekommit olika fel vid avslutandet av prov. Vi informerade redan om ett förvirrande felmeddelande gällande returneringen av A-delen. I det andra felaktiga felmeddelandet som uppkom vid avslutandet av provet, har examinandens nätförbindelse avbrutits. Trots felmeddelandet har provprestationerna sparats och skickats in för bedömning. …
Lue lisää…

Examinanden kan avsluta sitt eget prov i den nya Abittiversionen

Abittiversionen som publicerades i november hade en mycket efterfrågad funktion som gav övervakaren möjlighet att avsluta examinandens prov från övervakarens skärm. Den nya funktionen var ett viktigt tillskott till datasäkerheten i examenssituationen när trådlösa nätverk blir ännu vanligare även i studentexamen. Funktionen förhindrar examinanden att förändra sina provprestationer utan att starta om datorn. I den …
Lue lisää…

Den nya versionen av Abitti gör det möjligt att avsluta examinandens prov

Den idag publicerade versionen av Abitti har två nya synliga funktioner: examinanden ser sin provprestation efter att hen avslutat provet och övervakaren kan avsluta examinandens prov. En teknisk förbättring har gjorts av provsidans funktioner. Övergången till den nya Abitti-versionen kräver därför att de mex-filer som laddats ned från oma.abitti innan fredagen 24.11 kl. 15.00 måste …
Lue lisää…

Nya egenskaper i provvyn

En uppdatering för med sig två nya egenskaper i provvyn. De nya egenskaperna underlättar avläggandet av proven: Till vänster om provuppgifterna på uppgiftsfliken visas en innehållsförteckning för provet. Detta gör det lättare att röra sig i provet. I innehållsförteckningen visas också vilka uppgifter examinanden redan har besvarat och varnas ifall något av svaren överstiger den …
Lue lisää…

Den nya versionen motsvarar den Abitti som användes i höstens exam

Den version av Abitti (ABITTI2332G och SERVER2332I) som idag ges ut motsvarar den version som används i höstens studentexamensprov. Ett nytt startalternativ (Nihonium) förbättrar stödet för trådlösa provnät på vissa datorer. Vissa andra tekniska förbättringar har också gjorts. Den version som nu ges ut är kompatibel med de Abittiversioner som getts ut i oktober 2022 …
Lue lisää…

Små uppdateringar i den nya Abittiversionen

De nya Abittiversionerna som ges ut idag innehåller några små förbättringar. Otavas MAOL digitala tabeller har uppdaterats och anvisningarna för provmiljön är nu mer tillgängliga. På tekniksidan har firmware-filerna för några apparater uppdaterats. Efter uppdateringarna fungerar vissa wifi- och ljudkretsar bättre än tidigare. Dessutom har två datasäkerhetsuppdateringar gjorts på examinandpinnen. Det var tidigare möjligt att …
Lue lisää…