Examinanden kan avsluta sitt eget prov i den nya Abittiversionen

Abittiversionen som publicerades i november hade en mycket efterfrågad funktion som gav övervakaren möjlighet att avsluta examinandens prov från övervakarens skärm. Den nya funktionen var ett viktigt tillskott till datasäkerheten i examenssituationen när trådlösa nätverk blir ännu vanligare även i studentexamen. Funktionen förhindrar examinanden att förändra sina provprestationer utan att starta om datorn.

I den nyaste Abittiversionen kan förutom övervakaren även examinanden avsluta sitt prov.

Förutom avslutning av prov har navigeringen på provsidan förbättrats. Nu är det möjligt att förflytta sig direkt till en deluppgift och navigationen kommer att meddela om examinanden har svarat på för många deluppgifter.

Gamla mex-dokument som har laddats ned före 4.1.2024 kl 15.00 fungerar inte på de nya minnepinnarna. Detta hindrar inte användningen av gamla prov, eftersom de fortfarande fungerar genom att på nytt ladda ned provets mex-dokument från oma.abitti. På detta sätt kommer provdokumentet att innehålla senaste uppdaterade programkod för provtillfället.

Nya Abitti är inte kompatibel med de gamla versionerna, varmed ibruktagandet av den nya versionen förutsätter att både examinandernas minnepinnar och servern uppdateras.

Läs mera: Förändringsloggarna (på finska)