Den nya testversionen av Abitti 2 innehåller applikationer

Den testversion av Abitti 2 som publicerats idag innehåller för första gången applikationer. I Abitti 2 finns nu den öppna källkodsprogramvaran NextCloud som innehåller två program: CAS-räknare GeoGebra och det vektorbaserade ritprogrammet Draw.io.

Båda är starka kandidater för Abitti 2-applikationer, men alternativ för NextCloud utreds fortfarande. För examinanden kommer slutresultatet vara det samma som nu: förutom prov- och materialsidan kan examinanden öppna ”molntjänsten” i vilken provmiljöns tilläggsprogram finns. I händelse av problem eller störningar med datorn bevaras dokument som sparats ”i molnet” precis såsom nu.

Läs mer:

Länken till molntjänsten NextCloud finns i
det nedre vänstra hörnet på provsidan.

I NextCloud finns GeoGebra…

… och Draw.io som kan användas för att rita
kraftvektorer, kopplingsscheman och
linjeteckningar.