Det är redan möjligt att testa Abitti 2 på Windows, macOS och Chromebook

Abitti 2025, mer känt som Abitti 2, är redan på gång. Den nya versionen är fortfarande under arbete, men den kan redan användas för att ordna övningsprov. Proven görs med Bertta och bedöms i oma.abitti, precis på samma sätt som nu.

Abitti 2 har inte en låst webbläsarmiljö eller tilläggsprogram och det är inte möjligt att begränsa uppspelningsgångerna för inspelningar. Eftersom provläget inte går att låsa, har examinanden tillgång till alla räknarprogram som installerats till datorn.

I utvecklingen av Abitti 2 utreds för närvarande hur tilläggsprogrammen som kommer finnas i den låsta provmiljön placerar sig vid sidan av de bekanta prov- och materialsidorna. Vid testningen utreds hur dokumentvyn i den öppna källkodsprogramvaran NextCloud skulle passa som provtillfällets “molntjänst”.

Abitti 2 -sidan har uppdaterats med testningsinstruktionerna för Windows, macOS och Chromebook.

Läs mer: