Anvisningar finns för såväl lärare, studerande, stödpersonal som vårdnadshavare.