Vanliga frågor

Kan Abitti användas av andra än gymnasier? #20

Vem som helst kan använda Abitti efter att ha godkänt användarvillkoren för tjänsten. Kom dock ihåg att Abitti byggs upp på studentprovens villkor, vilket inverkar på tjänsten egenskaper.

Vilka uppgiftstyper kan Abitti-proven innehålla? #19

Abitti utvecklas hela tiden och nya egenskaper införs vartefter. I Abitti-systemet kan man för närvarande (12/2015) sammanställa prov som innehåller textsvar, flervalsfrågor som kan rättas automatiskt och lucktest med flerval (text eller meningar som ska kompletteras med ett/flera ord).

Till textsvar kan studeranden bifoga en skärmdump, om provredigeraren har tillåtit detta. Detta gör att de program som finns i operativsystemet DigabiOS kan utnyttjas som en del av provsvaret. Läs mer

Gör Abitti ändringar på min dator? #18

Sammanställande och bedömning av prov sker i en webbläsare på en vanlig dator med internetuppkoppling. Studerandens dator och serverdatorn startas från USB-minne i operativsystemet DigabiOS. Starten från USB-minnet gör inga bestående ändringar på datorn. Läs mer om operativsystemet DigabiOS

Hur returnerar jag Abitti-proven till studerandena? #17

Bedömning och returnering av prov sker i Oma.abitti.fi på fliken Prestationer, se här (på finska)

Du kan returnera de bedömda Abitti-proven inklusive kommentarer och poäng till studerandena per e-post. Alternativt kan du skriva ut proven inklusive kommentarerna på papper eller som en PDF-fil.

Kan jag dela provet med en kollega? #16

Du kan återanvända prov. Ladda ned ett prov du hållit som en zip-fil till din dator i Oma.abitti.fi på fliken Provuppgifter. Sedan kan du ladda upp det som ett nytt prov i Oma.abitti.fi eller dela filen med din kollega. Läs mer på bloggen

För närvarande kan du inte radera eller dölja gamla prov i Oma.abitti.fi.

Kan jag bifoga bilder eller videor till ett Abitti-prov? #21

När du har laddat ned provet som en zip-fil från Oma.abitti.fi till din dator kan du vid behov redigera provet och bifoga material. Läs mer på bloggen

Vilka material kan bifogas ett Abitti-prov? #15

Du kan bifoga bilder, PDF-filer, LibreOffice-filer, videor och ljudfiler samt JavaScript-program. Läs mer på bloggen

Kan jag använda verktyg som är externa från SEN vid anordnande av ett Abitti-prov? #14

Utvecklingen av Abitti fortsätter steg för steg i riktning mot den elektroniska studentexamen. I praktiken innebär detta att vi i utvecklingsarbetet tvingas prioritera funktioner som är viktiga med hänsyn till studentprovet, men som inte nödvändigtvis syns i skolornas vardag.

SEN förhåller sig positivt till samarbete och aktivitet, men svarar inte för externa tjänsters underhåll, kundservice eller kompatibilitet med kursprovsystemet Abitti.

Hur ska jag göra då jag inte kan ladda upp en andra/tredje grupps Abitti-provprestationer till ett redan hållet Abitti-prov i Oma.abitti.fi? #10

För närvarande går det att exportera en undervisningsgrupps provprestationer till ett och samma Abitti-prov i Oma.abitti.fi. Om du vill ha samma prov för flera grupper, kopiera provet för respektive undervisningsgrupp. Läs mer på bloggen.
Om du redan har hunnit hålla samma Abitti-prov för flera undervisningsgrupper, kontakta Abitti-stödteamet.

 

Sparar textbehandlingsprogrammet studerandens svar? #13

För närvarande (12/2015) sparar endast det provsystem som fungerar i webbläsare studerandens svar på provlokalens server. Filer som till exempel har sparats på skrivbordet försvinner om studerandens dator startas om.

När ska studerandens stickor och serverstickorna uppdateras? #12

Abitti utvecklas hela tiden och nya versioner publiceras vart eftersom egenskaperna blir klara. SEN informerar vid behov om uppdateringsmöjligheter per e-post. I programmet AbittiUSB finns alltid den senaste versionen av studerandens sticka och serverstickan.

Läs även gärna den tekniska dokumentationen (på finska) och Abitti-bloggen.

Hur får jag större typsnitt på en dator? #11

Öppna menyn Applikationer i operativsystemet DigabiOS och välj ”Aseta korkearesoluutioinen näyttötila”. Stäng sedan webbläsaren och öppna den på nytt.