Abitti startas från en minnepinne

Datorn hos en deltagare i Abitti-prov startas upp i ett Linux-operativsystem, som finns på en USB-minnespinne. De flesta datorer fungerar med detta operativsystem, men inte alla. Det enda sättet att försäkra sig om att datorn är kompatibel är att starta Abitti med den från en USB-minnespinne. Dessutom behöver du vissa portar i datorn för att använda Abitti.

För att starta kräver Abitti att datorn har en x64-prosesor och minst 4 GB centralminne. Vi rekommenderar 8 GB centralminne.

Nödvändiga portar och nätförbindelser

 

USB-port för minnespinnen.

I studentexamen är minnespinnarna av typen USB3-type-A.
Dessutom rekommenderas det att datorn har en USB-port för en extern mus.

 

Ethernet-nätport

eftersom största delen av proven i studentexamen utförs i ett provnätverk byggt med kablar.

 

Möjlighet att koppla datorn till ett trådlöst WLAN-nät.

Största delen av Abitti-proven utförs i trådlösa provnätverk.
Även vissa prov i studentexamen kan utföras i trådlösa provnätverk, beroende på gymnasiet.

 

Port för hörlurar.

Antingen med USB- eller med 3,5 mm -koppling.

Alla portar kan vara kopplade till datorn med en adapter som kopplats till datorn med en kabel.

Tips

  • Om datorn inte har en USB-type-A-port eller Ethernet-port, lönar det sig att använda en adapter, som möjliggör både Ethernet-kabel och flera USB-A-kopplingar.
  • Om datorn inte har tillräckligt många till exempel USB-type-C-portar och strömmen kopplas till datorn via en type-C-port, lönar det sig att använda en adapter som kan användas för type-C-strömkoppling.

Krav i studentexamen

Studentexamen ställer krav på datorn i examen till exempel gällande skärmens maximala storlek. De aktuella bestämmelserna hittas i Studentexamensnämndens Allmänna föreskrifter och anvisningar kapitel 1.4.1 Examinandens dator och tilläggsutrustning.

Säkerställa kompatibiliteten

Det enda sättet att säkerställa kompatibiliteten hos en dator är att starta Abitti med den och pröva de nödvändiga funktionaliteterna som instrueras på en separat sida.

Vid anskaffning av dator kan försäljare med olika sätt marknadsföra datorn som kompatibel med studentexamen. Löften om att en viss dator är kompatibel är alltid marknadsförarens. Studentexamensnämnden garanterar inte att en viss datormodell är lämplig för studentexamen eller Abitti. Studentexamensnämnden rekommenderar att det i marknadsförningen klart och tydligt anges om datorn kräver tilläggsutrustning för möjlig kompatibilitet och att försäljaren är redo att anvisa de åtgärder som krävs för att starta en dator med Abitti, om USB-starten kräver otypiska åtgärder. Ifall köparen anser att den köpta datorn inte uppfyller de löften som givits av försäljaren lönar det sig att förhandla om saken med försäljaren. Om försäljaren inte vill rätta situationen, kan köparen vara i kontakt med Konkurrens- och konsumentverkets Konsumentrådgivning.

Typiska kompatibilitetsproblem

  • Trådlösa nätkort: Speciellt nyare datorer kan ha trådlösa nätkort, som inte är kompatibla med Abitti. Nätförbindelsen kan ändå fungera med hjälp av extern USB-tilläggsutrustning. Alla trådlösä USB-nätkort fungerar inte med Abitti och som med datorer, kan komponenterna variera under kringutrustningens livscykel fast produktkoden förblir samma. På grund av detta är det bra att fråga om tilläggsutrustningens Abitti-kompatibilitet av försäljaren.
  • Bärbara Apple-datorer med M1-processor: Apple säljer för närvarande både datorer med M1-processor och datorer med Intel-processor. Abitti fungerar inte med M1-processorn. Det finns inga planer på att få Abitti att fungera med M1-processorn.
  • Apples datorer sedan år 2018: Sedan 2018 har bärbara Apple-datorer varit försedda med T2-säkerhetschippet som Apple utvecklat. Chippet hindrar att bärbara Apple-datorer startas med ett operativsystem, som inte är utvecklat eller godkänt av Apple. Detta leder till att Abittis operativsystem inte startar med dessa datorer. Hindret kan kringgås med hjälp av Apples instruktioner. Datorer med T2-säkerhetschippet kan dock sakna Linux-drivrutiner, vilket leder till att datorns egna tangentbord, mus, ljudkort eller trådlösa nätförbindelse kan vara omöjliga att få att fungera. Det kan ändå vara möjligt att utföra Abitti-prov med dessa datorer med hjälp av extern tilläggsapparatur.
  • Separata grafikkort i speldatorer: Speldatorer har ofta ett separat, effektivare grafikkort utöver huvudprocessorns egna grafikkort. Kompatibiliteten med Abitti hos vissa speldatorers grafikkort har ställt till med problem. Problemet kan ofta lösas om det i datorns BIOS går att hindra att det separata grafikkortet används.
  • Googles Chromebook-datorer: På Googles Chromebook-datorer förhindras användningen av andra operativsystem än ChromeOS, som är färdigt installerat på maskinen. I vissa modeller går det att kringgå hindret med hjälp av Googles anvisningar, men åtgärden tömmer datorns hårdskiva. Användningen av anvisningen sker på eget ansvar.

Tilläggsinformation

Abitti har framgångsrikt använts med tusentals datormodeller. Till exempel används över 2000 datormodeller under de största provdagarna i studentexamen. Vissa datormodeller är ändå inte kompatibla med Abitti. Typiskt är att kompatibilitetsproblemen gäller nyare datormodeller. Situationen ändrar efter att nya Linux-drivrutiner utvecklas för komponenterna i datorerna. Drivrutinen är det program, som får de fysiska komponenterna att kommunicera med datorns operativsystem. Drivrutinerna är operativsystemsspecifika. Nya datormodeller med nya komponenter kommer hela tiden ut på marknaden, och alla behöver nya drivrutiner.

Operativsystemet är ett datorprogram som möjliggör att andra program fungerar, till exempel genom att erbjuda dem funktionaliteter från fysiska komponenter och filsystem. De vanligaste operativsystemen är olika versioner av Windows, MacOS och Linux. Drivrutinerna för operativsystemen utvecklas av vissa komponenttillverkare själva eller av enskilda programmerare, företag och kollektiv. Abitti använder sig av Debian Linux -operativsystemet, till vilket fogats de nyaste paketerade kärnorna (eng. kernel) för Debian. I Linux innehåller dessa paket drivrutinerna. När nya kärnor med långtidsstöd publiceras tas de i bruk i Abitti i samma takt. Studentexamensnämnden deltar inte i utvecklingen av Linux-drivrutiner för enskilda komponenttillverkare och kan inte påverka om en viss komponent har fungerande Linux-drivrutiner eller inte.

Dessutom har några datortillverkare hindrat att deras datorer fungerar med något annat operativsystem än det som kom med datorn vid försäljningen. Studentexamensnämnden kan inte påverka denna typ av affärsverksamhetsbeslut.

Vid anskaffning av datorn lönar det sig att i första hand fundera på hur den bäst lämpar sig för gymnasiestudier. Det går bäst att få information från det egna gymnasiet hurudan dator bäst lämpar sig för läromiljön i det ifrågavarande gymnasiet. I Abitti-prov används inte datorns egna program eller filer. Därför ställer Abitti inga krav på datorns program eller operativsystem. Små maskiner är ofta behändiga men på grund av storleken är också tangentbordet och skärmen obekvämt små. Det tar tid att rulla bland innehållet på skärmen och hitta fönster som behövs för arbetet. Det är värt att välja en dator vars storlek är sådan att det känns bra att arbeta med den, men att det även är lätt att ta den med sig dit det behövs. Pekplattorna fungerar oftast inte i Abitti, så det är bra att ha en extern mus till datorn. En extern mus är även en ergonomisk lösning.