Provlokalens server och reservserver

Det finns två servrar i provlokalen, den egentliga provlokalens server och reservserver. Den egentliga servern i provlokalen delar ut provuppgifterna till examinanderna, lagrar provprestationerna och utövar bland annat teknisk övervakning på examinandernas datorer. Provlokalens server och reservserver är anslutna till varandra via examensnätet. Om provlokalens server får ett fel kan reservservern startas på nytt som server för provlokalen.

Servrarna i provlokalen startas antingen som virtuella maskiner eller från USB-minnepinnar.

En virtuell provlokalsserver rekommenderas för alla provnätverk med över 20 examinander, eftersom belastningen på minnepinnen kan vara ganska stor. Den virtuella servern är också snabbare.

Med värdmaskin menas fysisk dator, med vilken man använder program för att skapa en virtuell maskin i den. En virtuell provlokalsserver fungerar på värdmaskinens operativsystem inom en virtualiseringsmiljö. För att starta och hantera den används ett program med namn Naksu.

I studentexamen bör man använda en virtuell provlokalsserver on provnätet är större än 50 examinander.

Installering

Krav

Värdmaskinens processors bör stöda VT-x eller AMD-V -virtualisering på enhetsnivå och ha minst 8 Gt primärminne. Du behöver administratorsrättigheter för att installera programmen.

Provlokalens servrar i studentexamen har ytterliga krav.

Installering av program

Linux-server (automatiserad installation)

Denna automatiserade installation installerar Ubuntu Linux, VirtualBox och Naksu på datorn. Den tömmer datorns SSD-/hårdskivor.

 1. Ladda ned skivavbilden och för över den på en USB-pinne ti.ex. med programmet Etcher
 2. Koppla upp datorn som ska bli servermaskin till nätet med en kabel, starta datorn från USB-pinnen du gjort och välj ”Install YTL Ubuntu Server” från startmenyn
 3. I början av installationsprocessen visas varningen ”Check finished: errors found in 1 files!”, som man inte behöver bry sig om
 4. Installationen är klar då datorn stänger av sig eller återgår till startmenyn
 5. Starta om datorn och logga in med användarnamnet ”school” och lösenordet ”school”
 6. Byt lösenord: Menu (i nedre vänstra hörnet) > Preferences > Account Details > Password
 7. Starta Naksu för att installera den virtuella servern: Menu > Administration > Naksu (du kan lägga till en Naksuikon i undermenyn genom att högerklicka på ikonen > Add to panel)

Windows-server

 1. Installera VirtualBox
 2. Starta om datorn
 3. Installera Windows-versionen av Naksu
  • Du kan kopiera Naksun i en katalog som passar dig, obs. men sätt den inte i katalogerna ktp eller ktp-jako.
  • När programmet utförs första gången uppdaterar den sig själv. Omstarta Naksu.

Hur man använder en virtuell provlokalsserver

Start

 • Kopiera provuppgifterna (.mex.mex.meb.meb tai .zip) till katalogen ktp-jako i värdmaskinen. Innehållet i denna katalog visas på den virtuella provlokalsservern liknande som på en USB-överföringssticka.
 • Starta provlokalsservern med Naksu i värdmaskinen.
 • Vid starten kan det visas en fråga om vilken nätadapter den virtuella provlokalsservern ska kopplas till. Följ installatörens anvisningar.
 • Gå till fönstret för den virtuella provlokalsservern och ladda ned provuppgifterna på normalt sätt med knappen för import av nya provuppgifter. Du ser innehållet i katalogen ktp-jako när du trycker på länken på skrivbordet av den virtuella provlokalsservern.
 • Håll provet sätt.
 • Spara provprestationerna på den virtuella provlokalsservern i samma katalog som du hämtade provuppgifterna från. Filen med provprestationerna syns nu i katalogen ktp-jako i värdmaskinen. Du kan flytta dem därifrån till Abittis bedömning (eller i studentexamen till examenstjänsten).
 • Släck den virtuella provlokalsservern i det övre högra hörnet.

Hanteringsegenskaper

”Servernätverkshårdvara”, ändrar på virtuella maskinens nätkort. Använd, om standardalternativet virtio orsakar problem.

”Säkerhetskopiera servern” skapar en säkerhetskopia av den virtuella servern antingen på värdmaskinens egen hårdskiva eller ett USB-minne. Säkerhetskopian innehåller serverns skiva i sin helhet och dess storlek kan vara många gigabytes.

Om du använder USB-minne eller -hårdskiva:

 • Fäst minnet i datorn före du startar Naksu
 • Om du använder Windows, lönar det sig att formatera USB-minnet till ntf
 • Om du använder Linux, lönar det sig att formatera USB-minnet till ext3

”Installera eller uppdatera server” är aktiv om maskinen har nätförbindelse. Installeringen av servern förstör den tidigare virtuella provlokalsservern och alla dess provprestationer.

 • ”Abitti-prov” installerar för bruk den nyaste Abittis virtuella provlokalsserver.
 • ”Studentprovet” installerar den virtuella provlokalsservern som är i bruk i studentprov. Installeringen kräver installationskoden, som kan laddas ner från examenstjänsten av rektorn.

”Förstörning av servern” förstör alla provprestationer på den virtuella provlokalsservern.

 • ”Avlägsna proven” avlägsnar provprestationerna från provlokalsservern och återställer servern till sitt ursprungsläge. Serverns skivavbild behöver inte laddas om. Denna knapp behövs vid slutet av studentexamensveckan, efter att säkerhetskopian har tagits av provlokalsservern.
 • ”Avlägsna servern” avlägsnar provprestationerna och alla nerladdade skivavbilder av de virtuella provlokalsservrarna. Denna knapp behövs endast vid specialfall, då den virtuella miljön har strulat till sig

Möjliga problemsituationer

Naksu meddelar att datorns VT-x eller AMD-V -tjänst är avstängd

Den virtuella servern kräver virtualiseringsstöd på enhetsnivå på värdmaskinens processor. Det är typiskt att man måste aktivera VT-x eller AMD-V-stödet i värdmaskinens BIOS/UEFI-inställningar.

 1. Gå till värdmaskinen BIOS/UEFI-inställningar
 2. Aktivera VT-x/AMD-V. Oftast hittas inställningen bland processorns inställningar.

Dat kan var möjligt att datorns processor inte stöder virtualisering på enhetsnivå. Naksu meddelar även om detta. Då är det inte möjligt att använda datorn som virtuel provlokalsserver.

Med Windows 7 -operativsystem kan Naksu inte identifiera om VT-x/AMD-V är kopplat på eller inte.

Naksu ber att stänga av Windows Hypervisor -tjänsten

VirtualBox-virtualmaskinen fungerar dåligt eller inte alls, om Windows Hypervisor -egenskapen är påkopplad. Windows Hypervisor bör stängas av för att använda en virtuell server.

 1. Kontrollera, att bland inställningarna i Windows Hyper-V och Hypervisor inte är aktiverade
  • Windows-knappen + R:
  • skriv optionalfeatures ock tryck på Enter.
  • kontrollera att alla Hyper-V eller Hypervisor-miljöns egenskaper är ur bruk och välj OK.
 2. Vid behov, koppla av start av Hypervisor med administratorrättigheter genom Windows kommandotolk med kommandot

bcdedit /Set {current} hypervisorlaunchtype off

 1. Omstarta datorn
Nätverksstatus: Hastigheten är för låg

I studentexamen bör provnätverkets hastighet vara minst 1 Gbps. Naksu varnar, om den upptäcker att hastigheten på den valda nätverksanordningen (eller om inget val har gjorts, så någon nätverksandordning) är mindre än detta.

I ett provnätverk i studentexamen bör denna varning tas på allvar och anledningen till varningen bör utredas.

Belastningstest för provlokalens server och provnätverk

Anvisningarna belastningstest för provlokalens server och provnätverk finns på Studentexamensnämndens nätsida.

Användning av server med minnepinne

Duplicering av serverpinne:

 1. Ladda ner och installera Etcher-programmet.
 2. Ladda ner skivavbilden av examinandpinnen (https://www.abitti.fi/sv/uppdateringar/). Skivavbildens storlek är över 2 Gb, dvs. nerladdningen tar lång tid.
 3. Starta Etcher och välj den nedladdade skivavbilden och fäst en minst 16 Gb USB3-minnepinne i datorn.
 4. Starta dupliceringen och vänta att den blir färdig. Lös den färdiga minnepinnen.

Anskaffningen av lämplig serverpinne

Skrivhastigheten på en minnepinne för server bör vara tillräckligt hög. En USB3-anslutning är ett ovillkorligt krav då det gäller provlokalens serverminne. Med skrivhastighet menas inte den hastighet som nämns på förpackningen, utan specifikt hastigheten med vilken små mängder av data skrivs.

En bra informationskälla i samband med anskaffningen av USB-minnen är webbplatsen UserBenchmark, som samlar in data med hjälp av sina användare. Då man jämför serverpinne är det mest användbara värdet 4K WRITE, som man själv måste välja för att det ska visas på webbplatsen. Redan en liten skillnad i hastigheten kan ha en stor betydelse, och därför bör detta värde betonas vid anskaffningen. En bra serverpinne har ett 4K WRITE-värde över 1 Mb/s.

Ett långsam serverpinne leder till liknande symptom som avbrott på nätet: de som gör provet faller bort och hela systemet verkar ostabilt.

Serverminnets storlek bör vara minst 16 Gb. Minnet kan vara större än detta, men det finns inga större orsaker till att använda minnen över 16 Gb. Om man använder en reservserver är det bra att komma ihåg att det tar ungefär dubbelt så länge att synkronisera en pinne på 32 Gb.