Koetilan palvelin ja varapalvelin

Koetilan palvelimia on kaksi, varsinainen koetilan palvelin ja varapalvelin. Varsinainen koetilan palvelin jakaa koetehtävät kokelaille, tallentaa koesuoritukset ja mm. suorittaa teknistä valvontaa kokelaiden tietokoneilla. Koetilan palvelin ja varapalvelin ovat yhteydessä toisiinsa koeverkon kautta. Koetilan palvelimen vikaantuessa varapalvelin voidaan käynnistää uudelleen koetilan palvelimeksi.

Koetilan palvelimet käynnistetään joko virtuaalikoneina tai USB-muistilta.

Virtuaalista koetilan palvelinta suositellaan kaikille koeverkoille, joissa on enemmän kuin 20 kokelasta, sillä muistitikulta käynnistettävälle palvelimelle muodostuu melkoinen kuormitus. Virtuaalipalvelin on myös nopeampi.

Isäntäkoneella tarkoitetaan fyysistä tietokonetta johon käyttämällä ohjelmia, voidaan muodostaa virtuaalikone. Virtuaalinen koetilan palvelin toimii isäntäkoneen käyttöjärjestelmän alla olevan virtualisointijärjestelmän sisällä. Sen käynnistämiseen ja hallinnointiin käytetään Naksu-nimistä ohjelmistoa.

Ylioppilastutkinnossa virtuaalista koetilan palvelinta pitää käyttää, jos koeverkko on 50 kokelasta suurempi.

Asennus

Vaatimukset

Isäntäkoneessa prosessorin pitää tukea VT-x tai AMD-V -laitetason virtualisointia ja vähintään 8 Gt keskusmuistia. Tarvitset järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta voit asentaa ohjelmistot.

Ylioppilastutkinnon koetilan palvelimille on lisävaatimuksia.

Ohjelmistojen asennus

Linux-palvelin (automatisoitu asennus)

Tämä automatisoitu asennus asentaa tietokoneelle Ubuntu Linuxin, VirtualBoxin ja Naksun. Se tyhjentää koneen SSD-/kovalevyt.

 1. Lataa levynkuva ja kirjoita se USB-muistitikulle esim. Etcher-ohjelmalla
 2. Liitä palvelimeksi asennettava tietokone kaapeliverkkoon, käynnistä tietokone kirjoittamaltasi USB-tikulta ja valitse käynnistysvalikosta “Install YTL Ubuntu Server”
 3. Asennus on valmis, kun kone sammuu tai palautuu käynnistysvalikkoon
 4. Käynnistä kone uudelleen ja kirjaudu sisään käyttätunnuksella “school”, jonka salasana on “school”
 5. Vaihda salasana: Menu (vasen alanurkka) > Preferences > Account Details > Password
 6. Käynnistä Naksu asentaaksesi virtuaalisen koetilan palvelimen: Menu > Administration > Naksu (voit lisätä Naksun kuvakkeen alavalikkoon klikkaamalla sitä oikealla > Add to panel)

Windows-palvelin

 1. Asenna VirtualBox
 2. Käynnistä tietokone uudelleen
 3. Asenna Naksun Windows-versio
  • Voit kopioida Naksun haluttuun hakemistoon, huom. älä kuitenkaan sijoita sitä ktp tai ktp-jako -hakemistoihin.
  • Ensimmäisellä suorituskerralla ohjelmisto päivittää itsensä. Käynnistä Naksu uudelleen.

Palvelimen käyttö

Käynnistys

 • Kopioi koetehtävät (.mex.mex.meb.meb tai .zipktp-jako-hakemistoon isäntäkoneessa. Tämän hakemiston sisältö näkyy virtuaaliselle koetilan palvelimelle.
 • Käynnistä koetilan palvelin Naksulla isäntäkoneesta.
 • Käynnistyksen yhteydessä saatetaan kysyä, mihin verkkoadapteriin virtuaalinen koetilan palvelin liitetään. Noudata tässä tietokoneen asentajan ohjeita.
 • Siirry virtuaalisen koetilan palvelimen ikkunaan ja lataa koetehtävät Tuo uudet koetehtävät -painikkeesta. Näet ktp-jako-hakemiston sisällön valitsemalla virtuaalisen koetilan palvelimen työpöydältä löytyvän linkin.
 • Pidä koe.
 • Talleta koesuoritukset virtuaalisen koetilan palvelimella samaan hakemistoon, josta hait koetehtävät. Koesuoritukset sisältävä tiedosto näkyvät nyt ktp-jako-hakemistossa isäntäkoneessa. Voit siirtää ne sieltä Abitin arvosteluun (tai ylioppilaskokeessa tutkintopalveluun).
 • Sammuta virtuaalinen koetilan palvelin oikeasta ylänurkasta.

Hallintaominaisuudet

”Palvelimen verkkolaite”, vaihtaa virtuaalikoneen verkkolaitteen. Vaihto kannattaa tehdä, jos oletuksena valittu virtio-ohjain aiheuttaa ongelmia.

”Tee palvelimesta varmuuskopio” tekee virtuaalisesta palvelimesta varmuuskopion joko isäntäkoneen omalle kovalevylle tai erilliselle USB-muistille. Varmuuskopioon otetaan tietokoneen levy kokonaisuudessaan ja sen koko on useita gigatavuja. Suositellaan ulkoisen kovalevyn käyttöä.

Jos käytät USB-muistia tai -kovalevyä:

 • Liitä muisti tietokoneeseen ennen Naksun käynnistämistä
 • Jos käytät Windowsia, kannattaa muisti alustaa ntfs:ksi
 • Jos käytät Linuxia, kannattaa muisti alustaa ext3:ksi

”Asenna tai päivitä palvelin” on aktiivisena vain, jos tietokoneella on verkkoyhteys. Palvelimen asentaminen tuhoaa aiemman virtuaalisen koetilan palvelimen ja kaikki sen sisältämät koesuoritukset.

 • ”Abitti-koe” asentaa käyttöön uusimman Abitti-ympäristön virtuaalisen koetilan palvelimen.
 • ”Yo-koe” asentaa käyttöön ylioppilastutkinnon kokeessa käytettävän virtuaalisen koetilan palvelimen. Asennuksessa tarvitaan rehtorin tutkintopalvelusta lataama asennuskoodi.

”Palvelimen tuhoaminen” tuhoaa kaikki virtuaalisen koetilan palvelimen sisältämät koesuoritukset.

 • ”Poista kokeet” poistaa palvelimella olevat koesuoritukset ja palauttaa palvelimen alkutilaan. Palvelimen levykuvaa ei tarvitse ladata uudelleen. Tätä nappia tarvitaan ylioppilastukinnon kokeissa tutkintoviikon päätteeksi, kun varmuuskopio on otettu.
 • ”Poista palvelin” poistaa palvelimella olevat koesuoritukset ja kaikki ladatut virtuaalipalvelimien levykuvat. Tätä nappia tarvitaan ainoastaan poikkeustapauksissa, kun virtuaalikoneympäristö on mennyt sekaisin.

Mahdollisia ongelmatilanteita

Naksu ilmoittaa, että tietokoneessa ei ole VT-x tai AMD-V -palvelu päällä

Virtuaalipalvelin tarvitsee käynnistyäkseen laitetason virtualisointituen isäntäkoneen prosessorilta. Tyypillisimmin isäntäkoneen BIOS/UEFI-asetuksista pitää aktivoida VT-x tai AMD-V-tuki.

 1. Mene isäntäkoneen BIOS/UEFI-asetuksiin
 2. Aktivoi VT-x/AMD-V. Asetuksen löytää tavallisimmin prosessoriin liittyvistä asetuksista.

On myös mahdollista, että tietokoneen prosessori ei tue laitetason virtualisointia. Naksu voi ilmoittaa myös tästä. Tällöin tietokoneen käyttäminen virtuaalisena koetilanpalvelimena ei ole mahdollista.

Windows 7 -käyttöjärjestelmissä Naksu ei pysty tunnistamaan oikein onko VT-x/AMD-V kytketty päälle vai ei.

Naksu pyytää kytkemään Windows Hypervisor -palvelun pois päältä

VirtualBox-virtuaalikone ei toimi tai toimii erittäin tehottomasti, jos Windowsin Hypervisor-ominaisuus on päällä. Windows Hypervisor pitää kytkeä pois, jotta virtuaalipalvelinta pystyy käyttämään.

 1. Varmista, että Windowsin asetuksista Hyper-V ja Hypervisor ei ole aktivoituna
  • Windows-nappi + R:
  • kirjoita optionalfeatures ja paina Enter.
  • varmista että kaikki Hyper-V tai Hypervisor-ympäristöön liittyvät toiminnallisuudet ovat pois käytöstä ja valitse OK.
 2. Tarvittaessa kytke pois Hypervisorin käynnistys Windowsin järjestelmävalvojaoikeuksin komentoriviltä

bcdedit /Set {current} hypervisorlaunchtype off

 1. Käynnistä tietokone uudelleen
Verkon tila: Verkon nopeus ei riitä

Ylioppilastutkinnossa koeverkon nopeus tulee olla vähintään 1 Gbps. Naksu varoittaa, jos se havaitsee valitun verkkolaitteen (tai mikäli valintaa ei ole tehty niin jonkin verkkolaitteen) nopeuden olevan tätä hitaampi.

Ylioppilastutkinnon koeverkoissa varoitus tulee ottaa vakavasti ja sen syy tulee selvittää.

Koetilan palvelimen ja koeverkon kuormitustestaus

Ohjeet koetilan palvelimen ja koeverkon kuormitustestauksesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Tikkupalvelimen käyttö

Palvelintikun monistus:

 1. Lataa ja asenna Etcher-ohjelma.
 2. Lataa palvelintikun levykuva(https://www.abitti.fi/fi/paivitykset/). Levykuvan koko on yli 2 Gt, eli lataus kestää kauan.
 3. Käynnistä Etcher ja valitse lataamasi levykuva ja liitä tietokoneeseen vähintään 16 Gt USB3-muistitikku.
 4. Käynnistä monistus ja odota sen valmistumista. Irrota valmis muistitikku.

Sopivan palvelintikun hankinta

Palvelintikun kirjoitusnopeuden on oltava riittävä ja palvelintikussa USB3-liitäntä on ehdoton vaatimus. Kirjoitusnopeudella ei tarkoiteta pakkauksessa mainittua kirjoitusnopeutta, vaan nimenomaan pienten datamäärien kirjoitusnopeutta.

Hyvä lähde tikkuhankinnoissa on yhteisölliseen tiedonkeruuseen perustuva verkkosivusto UserBenchmark. Palvelintikkujen vertailussa hyödyllisin on 4K WRITE –arvo, joka on valittava erikseen näytettäväksi. Pienikin nopeusero on merkittävä, joten tätä tietoa kannattaa painottaa hankinnassa. Hyvässä palvelintikussa 4K WRITE –arvo on yli 1 Mb/s.

Hidas palvelintikku näyttäytyy samalta kuin verkon pätkiminen: kokelaat putoavat kokeesta ulos ja koko järjestelmä vaikuttaa epävakaalta.

Palvelintikun on oltava kooltaan vähintään 16 Gt. Muistitikku voi olla tätä suurempi, mutta yli 16 Gt tikun käytölle ei oikein ole perusteita. Varapalvelinta käytettäessä on hyvä muistaa, että 32 Gt tikkujen synkronoituminen kestää kaksinkertaisen ajan.