Normalt laddar datorn vid start operativsystemet och programmen från hårddisken. I Abitti måste man få datorerna att ladda operativsystemet och programmen från en USB-minnepinne som skapats för detta ändamål.

Viktigt att observera om datorns hådskiva är krypterad:: Om datorn har krypterade diskpartitioner i datorn, försäkra dig om att du har sparat de nödvändiga återställningskoderna. Särskilt Windows BitLocker kan fråga efter återställningskoder när datorns startinställningar ändras eller efter att den märkt att datorn kopplats med apparater som påverkar dess start.

Boota datorn från minnepinne

För att kunna starta en dator från minnepinne krävs, att USB-minnet kan kopplas till datorn.

Att starta datorn från en extern startmedia skiljer sig mycket mellan datormodeller. Typiska sätt att starta datorn är

 1. trycka på någon tangentkombination medan datorn startar, oftast Esc, F2, F9, F12, Enter, Option/Alt eller
 2. genom operativsystemet

Att starta Chromebook-datorer från extern minnepinne är förhindrat. I regel går det därför inte att starta datorn i Abitti.

I vissa modeller går det att kringgå hindret med hjälp av Googles anvisningar, men åtgärden tömmer datorns hårdskiva. Användningen av anvisningen sker på eget ansvar.

Tryck på Option/Alt-knappen i botten när datorn startar. Välj EFI.

För tillfälle har nästan alla bärbara Apple-datorer som säljs Apples egen M1-processor. Abitti fungerar inte i dessa datorer.

Sedan 2018 har bärbara Apple-datorer varit försedda med T2-säkerhetschippet som Apple utvecklat. Chippet hindrar att bärbara Apple-datorer startas med ett operativsystem, som inte är utvecklat eller godkänt av Apple. Detta leder till att Abittis operativsystem inte startar med dessa datorer. Hindret kan kringgås med hjälp av Apples instruktioner. Datorer med T2-säkerhetschippet kan dock sakna Linux-drivrutiner, vilket leder till att datorns egna tangentbord, mus, ljudkort eller trådlösa nätförbindelse kan vara omöjliga att få att fungera. Det kan ändå vara möjligt att utföra Abitti-prov med dessa datorer med hjälp av extern tilläggsapparatur.

Med flera Asus-datorer tryck på Esc-knappen då datorn startar.

Startmenyn fås fram i nyare Lenovos konsumentdatorer genom att trycka med ett litet objekt på knappen som finns på sidan om datorn, då den är avstängd.

Lenovos Thinkpad-serie: Tryck på F12 eller Enter genast då datorn startar.

Flera HP-datorer: Tryck F9 genast då datorn startar.

I inloggningsvyn för Windows 10 tryck med Shift-knappen i botten och välj med musen bakom avstängningsikonen Starta om (Restart).

Menyn som dyker upp efter att datorn startat på nytt varierar mellan datormodeller. Välj extern USB-startmedia.

Starten fungerar inte?

 1. Sök information på internet om hur datorn startas från en extern media. Bra sökord är usb boot [datortillverkaren] [datormodellen]
 2. Om du får fram startmenyn, men den externa medien identifieras inte, eller datorn startar inte med den,
  • pråva med att koppla minnepinnen och/eller adaptern i en annan port.
  • Pröva också att duplicera USB-minnet på nytt. Det lönar sig även att pröva på ett annat minne av annan modell.
 3. I vissa datormodeller har man strävat efter att försnabba starten till operativsystemet så, att det möjligtvis inte går att välja en extern starmedia. Då kan det vara till nytta att ändra på BIOS/UEFI-startinställningarna.

Abittis startmeny

Efter att datorn startat välj från Abittis startmeny startalternativ. Startalternativen är betecknade med latinska namn på grundämnen.

 • Börja med att välja det översta allternativet.
  Säkra dig över att datorn startade.
 • Om datorn inte startade eller testet av funktionaliteter inte lyckades välj följande startalternativ.
  Om datorn inte startar alls utan fastnar för en lång tid, kan man stänga av datorn genom att trycka ner strömknappen (över 5 sekunder). Denna åtgärd påverkar inte funktionen på det egentliga operativsystemet i datorn.