Normalt laddar datorn vid start operativsystemet och programmen från hårddisken. I Abitti måste man få datorerna att ladda operativsystemet och programmen för USB-minnen som skapats för detta ändamål. Goda sidor med förfarandet är:

  • inga program behöver installeras på provlokalsservern eller studerandenas datorer
  • inga ändringar görs på hårddisken
  • studerandena kommer inte åt nätet eller sin egna hårddisk, det vill säga sina program eller filer
  • alla studerande har en enhetlig och kompatibel mjukvara

De flesta datorer startar enligt video-guiden nedan, i vissa behöver man utöver Fast Boot-ändringen även ändra på Secure Boot. Det gäller att ha tålamod när man ändrar datorns startinställningar. Det är mycket viktigt att du i problemsituationer kan återställa de ursprungliga inställningarna.

  • Skriv alltid upp alla inställningar du ändrat på papper eller fotografera med telefonen. På detta sätt kan du vid behov återställa de ursprungliga värdena.
  • Fråga datoranvändaren om det finns krypterade diskpartitioner i datorn. Försäkra dig om att användaren har de erforderliga återställningsnycklarna. Särskilt Windows BitLocker kan efterfråga återställningsnycklar när datorns startinställningar ändras.
  • När du ändrar startinställningarna ska du försäkra dig om att datorn även kan startas med det operativsystem som finns på hårddisken förutom USB-starten.
  • Om du fortsättningsvis inte kan starta din datorn, sök på nätet med sökorden ”usb boot” och datorns märke och modell (tex. ”usb boot hp elitebook”)

Du bör välja det startalternativ som fungerar bäst med din dator och börja med att pröva det översta alternativet. Det borde fungera bäst i de flesta datorer, men om inte, ta följande alternativ från listan. Lägg det alternativet på minnet och använd det så länge det finns på listan. Om din dator hänger sig vid starten eller om skärmen trots allt inte fungerar med ett enda alternativ, stöds inte din dator ännu av DigabiOS. Äldre datorer fungerar väldigt ofta, och diskutera med nån lärare om gymnasiet kan låna en dator för kurs- eller studentproven. Kanske det finns en dator hemma eller bland kompisar som kunde lånas för Abitti-provdagar?

Om datorn startar men det trådlösa nätet, ljudet eller Ethernet-anslutningen inte fungerar, har du två alternativ: