En ny Abitti-version ges ut på torsdagen, användningen av pinnarna från augusti upphör nästa vecka

En ny Abitti-version ges ut på torsdagen 2.5. Den nya pinnen innehåller bland annat följande förändringar:

  • En uppdaterad version av Otavas MAOL digitabeller.
  • Inloggningssidan för examinanderna fungerar bättre än tidigare om det finns flera tiotals prov på servern.
  • Det är möjligt att på övervakarens skärm sortera examinanderna enligt namn eller enligt tidpunkten då de avslutat provet. Dessutom har problemet med att övervakarens skärm rullar åtgärdats.
  • Drivrutiner har uppdaterats och ett nytt startalternativ har lagts till på provlokalens server, vilket förhoppningsvis förbättrar nätenheternas funktion på servrar som startats från USB-minnnen.

Versionerna som nu ges ut (SERVER2417K och ABITTI2417D) är kompatibla med versionerna som gavs ut vid årsskiftet (SERVER23523 ja ABITTI2352B).

Användningen av pinnarna som gavs ut i augusti upphör

Tisdag den 7.5 kommer programvaran som läggs till i provet då det laddas ned från oma.abitti (exam engine) att uppdateras.

Efter uppdateringen kommer prov som laddas ned från oma.abitti inte att fungera med pinnar som getts ut i augusti eller tidigare. Abitti-versionen som gavs ut i augusti hade versionskoderna ABITTI2332G ja SERVER2332I.