Användningen av den i augusti publicerade Abitti-versionen upphör under vappveckan

Nästa version av Abitti publiceras under vappveckan. Den nya versionen innehåller några mindre korrigeringar av övervakarens vy och på inloggningssidan. USB-minnena har uppdaterats med nya drivrutiner och särskilt serverns startalternativ har uppdaterats till nyare. Dessutom ingår den nyaste versionen av Otavas MAOLs digitabeller.

I samband med uppdateringen av USB-minnena uppdateras även programvaran för proven som i oma.abitti läggs med i själva provpaketet (exam-engine) då paketet laddas ned.[L(1] [L(2] [L(3] [L(4]  Proven som efter uppdateringen laddas ned från oma.abitti fungerar inte längre i den i augusti eller tidigare publicerade Abitti-versionen. Versionskoderna för Abitti-versionen som publicerades i augusti var ABITTI2332G och SERVER2332I.

Av Abitti-proven som ordnats under de senaste fyra veckorna har ungefär 10 % ordnats på föråldrade USB-minnen.

Det exakta publiceringsdatumet meddelas närmare publiceringen.