En uppdatering har åtgärdat problemen som förekommit vid avslutandet av prov

I den versionen av Abitti ABITTI2352B som publicerades i början av januari har det förekommit olika fel vid avslutandet av prov. Vi informerade redan om ett förvirrande felmeddelande gällande returneringen av A-delen. I det andra felaktiga felmeddelandet som uppkom vid avslutandet av provet, har examinandens nätförbindelse avbrutits.

Trots felmeddelandet har provprestationerna sparats och skickats in för bedömning.

En uppdatering, som åtgärdar felen som uppkommer vid avslutandet av proven, installerades till Oma.abitti-webbtjänsten kl. 17 på fredagen 19.1. Uppdateringen överförs till examinandernas minnepinnar via proven och provutrymmets server.

Tyvärr förorsakar uppdateringen som installerades på fredagen kl. 17 ett fel som förhindrar utförandet av prov i versionen av Abitti som publicerades i augusti ABITTI2332G:

En uppdatering som är kompatibel med versionen från augusti har publicerats på måndagen 22.1 kl. 13.10. Den fungerar både i augusti- och januariversionen av Abitti.

Felet kommer att åtgärdas i den version av Abitti som används i vårens studentexamen. Vi kommer inte att publicera en ny Abitti-version p  grund av detta fel.

  • Uppdatering 22.1 kl. 14.55: Information om det fel uppdateringen förorsakar i augustiversionen av Abitti har lagts till