Åtgärder för ljudproblemet och problemen som förekommit vid avslutandet av prov

Den här veckan har det upptäckts ljudproblem vid testningen av Abitti. På de studerandes datorer kan ljudet ha hörts från fel ljudkälla eller inte hörts alls. Vi har redan tidigare rapporterat om förvirrande felmeddelanden vid avslutandet av proven.

Prov som laddas ned från oma.abitti efter kl. 12.40 på onsdagen 24.1 innehåller åtgärder för problemen. Installeringen av åtgärderna förutsätter att den studerandes användargränssnitt startas om. Efter att datorn startat försvinner inloggningsvyn för en stund, men startas automatiskt om.

Nedan en video från händelsen.