Nya egenskaper i provvyn

En uppdatering för med sig två nya egenskaper i provvyn. De nya egenskaperna underlättar avläggandet av proven:

  • Till vänster om provuppgifterna på uppgiftsfliken visas en innehållsförteckning för provet. Detta gör det lättare att röra sig i provet. I innehållsförteckningen visas också vilka uppgifter examinanden redan har besvarat och varnas ifall något av svaren överstiger den maximala längd som eventuellt angetts för uppgiften ifråga. Innehållsförteckningen anpassas till fönsterstorleken. Innehållsförteckningen visas inte i prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade, eftersom dess funktion överlappar funktionerna i hjälpmedlen för synskadade.

    Bild: Skärmdump ur ett modellprov som visar innehållsförteckningen
  • Examinanden kan nu om hen så önskar öppna svarsrutan i helskärmsläge genom att klicka på den ikon som finns i övre hörnet av svarsrutan. Alla de verktyg som finns i svarsrutan finns tillgängliga också i helskärmsläget. Svaret examinanden skriver sparas automatiskt på servern utan att examinanden själv måste komma ihåg att spara svaret. I helskärmsläget visas uppgiften ifråga. Helskärmsläget kan stängas genom att på nytt klicka på ikonen i det övre hörnet.

    Bild: Öppning av helskärmsläget

    Bild: Stängning av helskärmsläget

Egenskaperna tas i bruk i Abitti i de övningsprov som laddas ned från tjänsten efter att den nya versionen getts ut. De nya egenskaperna kommer också att finnas i höstens studentexamensprov. Själva avläggandet av proven ändrar inte, och proven kan fortfarande avläggas utan att man använder sig av de egenskaper som nu införs.