Urbruktagandet av MEB-formatet är den största förändringen i Abittis historia

MEB-provformatet tas ur bruk stegvis under hösten 2022 och våren 2023. Tiotusentals prov har konstruerats i detta format, och miljoner provprestationer har lämnats in till dessa prov. MEB-formatet tas ur bruk eftersom tiden gått om det Innan de första studentexamensproven visste ingen exakt hurdana uppgifter de digitala studentexamensproven skulle komma att innehålla. Provkonstruktörerna hade en …
Lue lisää…