Problem med formeleditorn? Uppdatera provlokalens server!

Abitti-versionen som publicerades förra veckan har snabbt tagits i bruk. Redan 18 % av proven den här veckan har utförts med den nya versionen. Januariserverversionen har använts för 79 % av proven. Tack vare det snabba ibruktagandet har problemen med den nya versionen upptäckts och åtgärdats snabbt. För närvarande är det känt att examinandernas formeleditor …
Lue lisää…

Användningen av den i augusti publicerade Abitti-versionen upphör under vappveckan

Nästa version av Abitti publiceras under vappveckan. Den nya versionen innehåller några mindre korrigeringar av övervakarens vy och på inloggningssidan. USB-minnena har uppdaterats med nya drivrutiner och särskilt serverns startalternativ har uppdaterats till nyare. Dessutom ingår den nyaste versionen av Otavas MAOLs digitabeller. I samband med uppdateringen av USB-minnena uppdateras även programvaran för proven som …
Lue lisää…

Avbrott i Abitti idag kl. 14–16 … är över

Användningen av Abitti växer i popularitet och visar inga tecken på att avta. Under denna vecka har användningen igen varit rekordhög, varmed prestandan för nättjänsten oma.abitti måste ökas.  Tyvärr förorsakar detta ett plötsligt avbrott som börjar idag kl. 14. Vi förväntar oss att avbrottet är över senast kl. 16.  Under avbrottet kan nättjänsten oma.abitti inte …
Lue lisää…

Svaren i del A har sparats och returnerats, fast Abitti påstår något annat

I den nyaste versionen av Abitti (ABITTI2352B och SERVER23523) har några examinander fått ett förvirrande felmeddelande “Svaren i del A kunde inte sparas pga. förbindelsefel”. Felmeddelandet syns slumpmässigt åt examinanderna. Det har inget att göra med det utförda provet. Felmeddelandet är dock ofarligt i och med att provet i verkligheten har avslutats på rätt sätt …
Lue lisää…

Störningen förbi: Störning i Abitti – problemet utreds

Uppdatering kl. 11.54 Problemet har utretts och oma.abitti.fi fungerar igen. — En funktionsstörning hindrar för tillfället användningen av tjänsten oma.abitti.fi. För närvarande syns inga provuppgifter eller provsvar i tjänsten. Störningen utreds och åtgärdas så fort som möjligt. Nämnden beklagar störningen.  

Vad ändras i juni

Följande ändringar som påverkar användningen av Abitti kommer att göras i juni. Editorn och förhandsgranskningen för det gamla formatet faller bort Editorn som används för att göra upp prov i det gamla MEB-provformatet tas ur bruk torsdagen 8.6. Efter detta kan prov endast göras upp med editorn Bertta eller genom att ladda upp prov med …
Lue lisää…

Serviceavbrottet förlängs

Abittis servicesavbrott tar längre än planerat. Nättjänsten oma.abitti.fi, som används för att skapa och bedöma prov, kommer eventuellt att vara ur drift imorgon den 29.12.2022. Vi beklagar det förlängda avbrottet!