Låsta applikationer och serverns nätverksadresser underlättar Abitti 2-försöken

Utvecklingsarbetet av Abitti 2 har återigen framskridit. Nu är det möjligt att ange en nätverksadress till provlokalens server och de första versionerna av applikationer som låser examinandens provläge har publicerats. I nya Abitti är det nu möjligt att ordna prov som inte förutsätter tilläggsprogram och vars uppspelningsgånger för inspelningen inte behöver begränsas. Farväl till övningsprovens …
Lue lisää…

Examinanden kan avsluta sitt eget prov i den nya Abittiversionen

Abittiversionen som publicerades i november hade en mycket efterfrågad funktion som gav övervakaren möjlighet att avsluta examinandens prov från övervakarens skärm. Den nya funktionen var ett viktigt tillskott till datasäkerheten i examenssituationen när trådlösa nätverk blir ännu vanligare även i studentexamen. Funktionen förhindrar examinanden att förändra sina provprestationer utan att starta om datorn. I den …
Lue lisää…

Den nya testversionen av Abitti 2 innehåller applikationer

Den testversion av Abitti 2 som publicerats idag innehåller för första gången applikationer. I Abitti 2 finns nu den öppna källkodsprogramvaran NextCloud som innehåller två program: CAS-räknare GeoGebra och det vektorbaserade ritprogrammet Draw.io. Båda är starka kandidater för Abitti 2-applikationer, men alternativ för NextCloud utreds fortfarande. För examinanden kommer slutresultatet vara det samma som nu: …
Lue lisää…

Den nya versionen av Abitti gör det möjligt att avsluta examinandens prov

Den idag publicerade versionen av Abitti har två nya synliga funktioner: examinanden ser sin provprestation efter att hen avslutat provet och övervakaren kan avsluta examinandens prov. En teknisk förbättring har gjorts av provsidans funktioner. Övergången till den nya Abitti-versionen kräver därför att de mex-filer som laddats ned från oma.abitti innan fredagen 24.11 kl. 15.00 måste …
Lue lisää…

Störningen förbi: Störning i Abitti – problemet utreds

Uppdatering kl. 11.54 Problemet har utretts och oma.abitti.fi fungerar igen. — En funktionsstörning hindrar för tillfället användningen av tjänsten oma.abitti.fi. För närvarande syns inga provuppgifter eller provsvar i tjänsten. Störningen utreds och åtgärdas så fort som möjligt. Nämnden beklagar störningen.