Störningen förbi

Webbsidorna abitti.fi och oma.abitti.fi var nere den 9.1.2020 mellan kl. 16.36 – 19.53. Vi beklagar olägenheten som felet orsakat.

Nästa vecka uppdateras Abitti

I slutet av nästa vecka (vecka 3) publiceras en ny version av Abitti. Vi rekommenderar att gymnasierna uppdaterar i åtminstone sina serverpinnar och virtuella servrar eftersom datainsamlingen av fungerande datormodeller (https://hwdata.abitti.fi, nu även på svenska!) inte har fungerat i den nuvarande versionen. Den nya versionen fungerar ihop med den nuvarande, dvs. nuvarande servrar fungerar med …
Läs mer…

Tre Abitti-svar synts åt utomstående

Abitti har haft en dataskyddslucka, med vilket man genom att ändra på slutet ett svars kända krypterade URL-adress slumpmässigt kunnat hitta ett annat svar. Efter undersökningar, har man kommit fram till att med hjälp av denna lucka har tre svar visats åt utomstående. Omedelbart efter att luckan har kommit till kännedom, har krypteringen av URL-adresser …
Läs mer…