Med dessa stickor avläggs vårens studentprov!

Den nya Abitti-stickversionen innehåller förbättringar som krävs för vårens studentprov. Den mest märkbara förbättringen är att studeranden kan återställa tidigare utkast till svar till svarsfältet. Med egenskapen kan t.ex. en studerande som i misstag raderat sitt svar återställa en tidigare version av svaret. Egenskapen sparar även bilderna och matematisk text som bifogats svaren. Storleken på …
Läs mer…

Ny Abitti-version under vecka 3

Testning av en ny Abitti-version är på slutrakan. Om inga större överraskningar uppkommer, publiceras den nya versionen under vecka 3 (14.1–18.1). Testning av den nya Abitti-versionen

Den nya Abitti-versionen 114 förbättrar WLAN-stödet

Den nya Abitti-versionen som publicerats idag har uppdateringar i firmware-programmen för trådlösa nätkort och laddningen av dessa program till nätkorten har gjorts mera pålitligt. Vissa trådlösa nätkort som inte tidigare fungerat kan fungera efter denna uppdatering. Uppdateringen fixar även följande fel i den tidigare versionen: Om formeln i provmiljöns instruktioner innehåller tecken som inte är …
Läs mer…

Uusi koetilan palvelimen päivitys korjaa hitausongelman

Muutamissa kurssikokeissa on havaittu koetilan palvelimen suorituskykyongelmia. Ilmiötä on havaittu suurissa tutkintoverkoissa, joissa on runsaasti koetehtäviä sisältäviä kokeita. Koe alkaa normaalisti, mutta vähitellen palvelin hidastuu prosessorikuorman kasvaessa. Prosessorikuormaa voi seurata koetilan palvelimen verkko/nätet-ikkunasta. Hitaus voi ilmetä myös opiskelijoiden yhteysongelmina valvojan näytössä ja jopa opiskelijoiden koneilla näytettyinä yhteysvirheinä. Pahimmillaan koetilan palvelin voi pysähtyä kokonaan. Olemme julkaisseet …
Läs mer…

Den nya versionen av Abitti innehåller fixar och förbättringar

Den nya Abitti-versionen 113 fixar många fel i Debian GNU/Linuxin Stretch-versionen 112, som publicerades den 12.10.2018. Uppdateringen innehåller små förbättringar. Den nya versionen fungerar ihop med versionen som publicerades i oktober, men vi rekommenderar speciellt uppdateringen av examinand-pinnarna p.g.a. fixen till problemet gällande ändrandet av examinandens klockinställningar. Upptäckta fel i version 113. De fem viktigaste …
Läs mer…