En ny Abitti-version ges ut på torsdagen, användningen av pinnarna från augusti upphör nästa vecka

En ny Abitti-version ges ut på torsdagen 2.5. Den nya pinnen innehåller bland annat följande förändringar: En uppdaterad version av Otavas MAOL digitabeller. Inloggningssidan för examinanderna fungerar bättre än tidigare om det finns flera tiotals prov på servern. Det är möjligt att på övervakarens skärm sortera examinanderna enligt namn eller enligt tidpunkten då de avslutat …
Lue lisää…

Användningen av den i augusti publicerade Abitti-versionen upphör under vappveckan

Nästa version av Abitti publiceras under vappveckan. Den nya versionen innehåller några mindre korrigeringar av övervakarens vy och på inloggningssidan. USB-minnena har uppdaterats med nya drivrutiner och särskilt serverns startalternativ har uppdaterats till nyare. Dessutom ingår den nyaste versionen av Otavas MAOLs digitabeller. I samband med uppdateringen av USB-minnena uppdateras även programvaran för proven som …
Lue lisää…

Avbrott i Abitti idag kl. 14–16 … är över

Användningen av Abitti växer i popularitet och visar inga tecken på att avta. Under denna vecka har användningen igen varit rekordhög, varmed prestandan för nättjänsten oma.abitti måste ökas.  Tyvärr förorsakar detta ett plötsligt avbrott som börjar idag kl. 14. Vi förväntar oss att avbrottet är över senast kl. 16.  Under avbrottet kan nättjänsten oma.abitti inte …
Lue lisää…