Den nya testversionen av Abitti 2 innehåller applikationer

Den testversion av Abitti 2 som publicerats idag innehåller för första gången applikationer. I Abitti 2 finns nu den öppna källkodsprogramvaran NextCloud som innehåller två program: CAS-räknare GeoGebra och det vektorbaserade ritprogrammet Draw.io. Båda är starka kandidater för Abitti 2-applikationer, men alternativ för NextCloud utreds fortfarande. För examinanden kommer slutresultatet vara det samma som nu: …
Lue lisää…