Abitti denna höst: det gamla provformatet tas ur bruk och pinnarna uppdateras

Denna höst genomgår Abitti den största förändringen hittills i sin historia. MEB-provformatet, också känt som JSON-formatet, som lanserades då Abitti kom ut år 2015 tas ur bruk på serverpinnarna. Detta innebär att prov som konstruerats i det gamla MEB-formatet inte längre kan hållas. SEN slutar stöda stödet för MEB-formatet i Abitti eftersom det inte på …
Lue lisää…

Urbruktagandet av MEB-formatet är den största förändringen i Abittis historia

MEB-provformatet tas ur bruk stegvis under hösten 2022 och våren 2023. Tiotusentals prov har konstruerats i detta format, och miljoner provprestationer har lämnats in till dessa prov. MEB-formatet tas ur bruk eftersom tiden gått om det Innan de första studentexamensproven visste ingen exakt hurdana uppgifter de digitala studentexamensproven skulle komma att innehålla. Provkonstruktörerna hade en …
Lue lisää…