Åtgärder för ljudproblemet och problemen som förekommit vid avslutandet av prov

Den här veckan har det upptäckts ljudproblem vid testningen av Abitti. På de studerandes datorer kan ljudet ha hörts från fel ljudkälla eller inte hörts alls. Vi har redan tidigare rapporterat om förvirrande felmeddelanden vid avslutandet av proven. Prov som laddas ned från oma.abitti efter kl. 12.40 på onsdagen 24.1 innehåller åtgärder för problemen. Installeringen …
Lue lisää…

En uppdatering har åtgärdat problemen som förekommit vid avslutandet av prov

I den versionen av Abitti ABITTI2352B som publicerades i början av januari har det förekommit olika fel vid avslutandet av prov. Vi informerade redan om ett förvirrande felmeddelande gällande returneringen av A-delen. I det andra felaktiga felmeddelandet som uppkom vid avslutandet av provet, har examinandens nätförbindelse avbrutits. Trots felmeddelandet har provprestationerna sparats och skickats in för bedömning. …
Lue lisää…

Svaren i del A har sparats och returnerats, fast Abitti påstår något annat

I den nyaste versionen av Abitti (ABITTI2352B och SERVER23523) har några examinander fått ett förvirrande felmeddelande “Svaren i del A kunde inte sparas pga. förbindelsefel”. Felmeddelandet syns slumpmässigt åt examinanderna. Det har inget att göra med det utförda provet. Felmeddelandet är dock ofarligt i och med att provet i verkligheten har avslutats på rätt sätt …
Lue lisää…

Låsta applikationer och serverns nätverksadresser underlättar Abitti 2-försöken

Utvecklingsarbetet av Abitti 2 har återigen framskridit. Nu är det möjligt att ange en nätverksadress till provlokalens server och de första versionerna av applikationer som låser examinandens provläge har publicerats. I nya Abitti är det nu möjligt att ordna prov som inte förutsätter tilläggsprogram och vars uppspelningsgånger för inspelningen inte behöver begränsas. Farväl till övningsprovens …
Lue lisää…

Examinanden kan avsluta sitt eget prov i den nya Abittiversionen

Abittiversionen som publicerades i november hade en mycket efterfrågad funktion som gav övervakaren möjlighet att avsluta examinandens prov från övervakarens skärm. Den nya funktionen var ett viktigt tillskott till datasäkerheten i examenssituationen när trådlösa nätverk blir ännu vanligare även i studentexamen. Funktionen förhindrar examinanden att förändra sina provprestationer utan att starta om datorn. I den …
Lue lisää…