Ett Abitti-prov till flera studerandegrupper

Uppdateringen som kom ut i dag gör det möjligt att hålla samma Abitti-prov till flera olika studerandegrupper. Provet behöver inte längre kopieras för en annan undervisningsgrupp eller för omprov. Prov kan också testas genom att föra in testprestationer till Abitti. Tumregel: Börja provomgången alltid med att ladda provuppgifter till provlokalens server. Använd inte provet som …
Lue lisää…

Lätt att skriva Abitti-stickor även med Mac och Linux!

Det är nu lättare att skriva Abitti-stickor med Mac och Linux. Vi har skapat stöd till Etcher-skrivprogrammet, som fungerar med Mac, Linux och Windows. Med Etcher kan man skriva en sticka i taget, vilket gör att den inte lämpar sig till framställningen av stora mängder stickor. För detta ändmål rekommenderar vi i fortsättningen också AbittiUSB. Instruktion: …
Lue lisää…