Lätt att skriva Abitti-stickor även med Mac och Linux!

Det är nu lättare att skriva Abitti-stickor med Mac och Linux. Vi har skapat stöd till Etcher-skrivprogrammet, som fungerar med Mac, Linux och Windows. Med Etcher kan man skriva en sticka i taget, vilket gör att den inte lämpar sig till framställningen av stora mängder stickor. För detta ändmål rekommenderar vi i fortsättningen också AbittiUSB.