Innan USB-minnen kan användas måste operativsystemet och provprogrammet skrivas på dem. Utrymmet som behövs är 8 GB för studerandens sticka och minst 8 GB för serverstickan p.g.a. säkerhetskopiering. Denna åtgärd måste alltid utföras när man vill uppdatera den nyaste versionen av Abitti på USB-minnena.

 • För att kopiera minnena behöver du en Windows-,  Linux- eller Apple-dator, som du har administratörsrättigheter till. Rättigheterna behövs varje gång du vill skriva om stickan.
 • Kopieringen sker avsevärt snabbare om du använder USB3-minnesstickor. För att utnyttja snabbheten måste USB-portarna och eventuella USB-hubbar också vara av typen USB3. USB3-minnesstickor fungerar även i äldre USB2-portar.
 • Kopiera alltid några extra minnesstickor för säkerhets skull.

Installera först Etcher-programmet:

 1. Ladda ner Etcher-programmet från programmets hemsida https://etcher.io. Etcher finns för Windows, Mac och Linux.
 2. Installera Etcher genom att dubbelklicka på den nerladdade filen.
 3. Ladda ner den första skivavbilden. Skivavbildens storlek är över 3 gigabytes, dvs. nerladdningen tar länge.

Vid varje skrivning:

 1. Kontrollera numret på den nyaste Abitti-versionen.
 2. Anslut USB-minnet, som du vill skriva Abitti-skivavbilden på, i datorn.
 3. Starta Etcher och välj vid fas 3 skivavbilden du laddat ner och USB-minnet. Starta skrivningen.

 4. Vänta att skrivningen och kontrolleringen blivit färdigt. Avlägsna den färdiga stickan.

Hur man återställer en USB-sticka

 1. Ladda skivavbilden som används för tömningen.
 2. Skriv skivavbilden på den USB-sticka du vill återställa (se ovan).
 3. Ta loss stickan och sätt in den på nytt.
 4. Godkänn ditt operativsystems förslag om att formatera stickan.

Möjliga problem med Windows-datorer

Couldn’t clean the drive

Lösning: Avlägsna USB-stickan och koppla in den på nytt i datorn.

Efter framställningen meddelar Etcher, att det finns fel i stickan och föreslår att skaffa en ny sticka

Lösning: Om din dator inte var kopplad till elnätverket, pröva att skriva stickan på nytt med datorn kopplad.