Framställning av USB-minnen med Windows, Mac eller Linux (balenaEtcher)

Innan USB-minnen kan användas måste operativsystemet och provprogrammet skrivas på dem. Utrymmet som behövs är 8 GB för studerandens sticka och minst 8 GB för serverstickan p.g.a. säkerhetskopiering. Denna åtgärd måste alltid utföras när man vill uppdatera den nyaste versionen av Abitti på USB-minnena.

 • För att kopiera minnena behöver du en Windows-,  Linux- eller Apple-dator, som du har administratörsrättigheter till. Rättigheterna behövs varje gång du vill skriva om stickan.
 • Kopieringen sker avsevärt snabbare om du använder USB3-minnesstickor. För att utnyttja snabbheten måste USB-portarna och eventuella USB-hubbar också vara av typen USB3. USB3-minnesstickor fungerar även i äldre USB2-portar.
 • Kopiera alltid några extra minnesstickor för säkerhets skull.

Installera först balenaEtcher-programmet:

 1. Ladda ner balenaEtcher-programmet från programmets hemsida https://www.balena.io/etcher/. balenaEtcher finns för Windows, Mac och Linux.
 2. Ladda ner den första skivavbilden. Skivavbildens storlek är över 3 gigabytes, dvs. nerladdningen tar länge.

Vid varje skrivning:

 1. Kontrollera numret på den nyaste Abitti-versionen.
 2. Anslut USB-minnet, som du vill skriva Abitti-skivavbilden på, i datorn.
 3. Starta balenaEtcher och välj vid fas 3 skivavbilden du laddat ner och USB-minnet. Starta skrivningen.

 4. Vänta att skrivningen och kontrolleringen blivit färdigt. Avlägsna den färdiga stickan.

Hur man återställer en USB-sticka

 1. Ladda skivavbilden som används för tömningen.
 2. Skriv skivavbilden på den USB-sticka du vill återställa (se ovan).

  Klicka Continue
 3. Ta loss stickan och sätt in den på nytt.
 4. Godkänn ditt operativsystems förslag om att formatera stickan.

Möjliga problem med Windows-datorer

Couldn’t clean the drive

Lösning: Avlägsna USB-stickan och koppla in den på nytt i datorn.

Efter framställningen meddelar Etcher, att det finns fel i stickan och föreslår att skaffa en ny sticka

Lösning: Om din dator inte var kopplad till elnätverket, pröva att skriva stickan på nytt med datorn kopplad.

Framställning av USB-minnen med Windows (AbittiUSB)

Innan USB-minnen kan användas måste operativsystemet och provprogrammet skrivas på dem. Utrymmet som behövs är 8 Gb för studerandens sticka och minst 8 Gb för serversticka pga. säkerhetskopiering. Denna åtgärd måste alltid utföras när man vill uppdatera den nyaste versionen från Abitti på USB-minnena.

 • För att kopiera minnena behöver du en Windows-dator som du har administratörsrättigheter till. Rättigheterna behövs varje gång du vill spara nya data efter installationen.
 • Kopieringsprogrammet AbittiUSB kan samtidigt skriva på flera minnesstickor. Ju flera USB-portar det finns på datorn desto bättre. Med några USB-hubbar kan du enkelt skriva på 10–20 minnesstickor på en gång. Tyvärr klarar vissa datorer inte av att hantera mer än ett visst antal USB-apparater (t.ex. 16 st.) åt gången. Du hittar gränserna genom att experimentera i praktiken.
 • Kopieringen sker avsevärt snabbare om du använder USB3-minnesstickor. För att utnyttja snabbheten måste USB-portarna och eventuella USB-hubbar också vara av typen USB3. USB3-minnesstickor fungerar även i äldre USB2-portar.
 • Kopiera alltid några extra minnesstickor för säkerhets skull.

1) Ladda installationspaket och installera AbittiUSB. Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna installera.

 • På vissa Windows-datorer verkar det som om paketet för AbittiUSB kommer från en okänd utgivare. Genom att starta om installationen från ett installationspaket på datorns hårddisk får du utgivaren att visas rätt (”Matriculation Examination Board”).
 • Om det erforderliga .NET 4.5-programmet saknas på datorn, installeras detta automatiskt.

2) Starta programmet. Programmet kräver administratörsrättigheter varje gång det startas.

 

Direkta laddningsadresser för DigabiOS-skivavbilderna

AbittiUSB fungerar i Windows och hämtar automatiskt de DigabiOS-skivavbilder som ska skrivas på USB-minnena. Det här är det enda rekommenderade sättet för att kopiera USB-minnen. Här ges dock laddningsadresserna för dem som behöver:

 1. Hämta ordningsnumret för den nyaste skivavbilden på adressen http://static.abitti.fi/usbimg/prod/latest.txt
 2. Du hittar de komprimerade skivavbilderna och kontrollsummorna enligt följande:
  • http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMMER]/koe.zip
  • http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMMER]/ktp.zip
  • http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMMER]/koe.zip.md5
  • http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMMER]/ktp.zip.md5

Varning! Att skriva skivavbilder med typiska Linux- och OS X-verktyg (t.ex. Unetboot) kan ge felaktiga USB-minnen nu eller senare.

Framställning av USB-minnen med provlokalens serverpinne (usb-monster)

Under åren som gått har vi blivit kontaktade flera gånger gällande framkallning av USB-pinnar med olika versioner av Windows. Vissa maskiner ger felanmälan ”Användningen förhindrat” och därpå koderna 2 eller 5. Med andra Windows-maskiner lyckas framkallningen, men kontrollen av pinnarna misslyckas. Dessa problem har uppstått fr. o. m. den första AbittiUSB-versionen och varken vi eller personen som ligger bakom teknologin för AbittiUSB har hittat lösning på problemet.

Därför har vi tagit i bruk vid sidan om AbittiUSB Etcher som fungerar bra för enskilda pinnar. Vi har fått rapporter om att framkallning av flera pinnar samtidigt med Etcher får hela maskinen att frysa.

Vi har nu infört till serverpinnen usb-monster -programmet, som nämnden använder för att framkalla pinnar. Det är värt att pröva detta program, om det uppstår problem med att framkalla pinnar med AbittiUSB eller Etcher. Programmet är öppen källkod och går att installera på t.ex. Ubuntu (se instruktion).

Framkallning av pinnar med den virtuella servern är inte möjligt p.g.a. att den inte av lisenssjäl har USB-stöd.