Den nya virtuell provlokalserver definition fixar problem med senaste Vagrant versioner

En ny Vagrant-fil som löser kompatibilitetsproblemet med senaste Vagrant version (2.2.8 och senare) kan laddas upp på den virtuella provlokalsservern genom att uppdatera Abitti-provservern med Naksu. Denna uppdatering kräver inte att examinandernas eller servrarnas pinnar uppdateras. Om ni användar version av Vagrant innan 2.2.8, är denna uppdatering inte nödvändigt.