Onerva valmistelee koetilan Ilpon kanssa. Tarvitaan sähköä, verkko ja muistitikut.

Serverstickor från 18.-25.3.2015 bör uppdateras

Tack vare aktiva användare upptäckte vi ett problem i serverstickorna som publicerats 18.3. klo 16:45. Uppdatera serverstickorna till versionen från 25.3. med AbittiUSB programmet. Beskrivning av problemet Problemet gäller situationen när servern stannar / stängs av innan provprestationerna överförts från servern till ett vanligt USB-minne. Detta kan hända t.ex. om servermaskinens strömtillförsel avbryts under provsituationen. …
Lue lisää…