Serverstickor från 18.-25.3.2015 bör uppdateras

Tack vare aktiva användare upptäckte vi ett problem i serverstickorna som publicerats 18.3. klo 16:45. Uppdatera serverstickorna till versionen från 25.3. med AbittiUSB programmet.

Beskrivning av problemet

Problemet gäller situationen när servern stannar / stängs av innan provprestationerna överförts från servern till ett vanligt USB-minne. Detta kan hända t.ex. om servermaskinens strömtillförsel avbryts under provsituationen. Problemet berör serverstickor som har skapats mellan 18.3. kl. 16.45. och 25.3. kl.11. Problemet berör inte studerandens stickor som skapats under samma tidsperiod och de kan användas med den nya serverstickan.

I de elektroniska studentproven kommer servern att dubbleras. I kursprovsystemet Abitti dubbleras servern inte tills vidare.

Lösning: uppdatera serverstickorna

Uppdatera den nyaste versionen av serverstickan med programmet AbittiUSB. Dessutom lönar det sig att försäkra att servern får ström under provsituationen. Vi rekommenderar användning av USB3-minnen som serverstickor.

Tilläggsinformation

Abitti-stödteamet tel. 0295338280 abitti@ylioppilastutkinto.fi