Midsommarversionen av Abitti åtgärdar en sårbarhet i informationssäkerheten

Midsommarversionen av Abitti innehåller flera små ändringar. Klockan på övervakarens skärm visar nu den relativa tidsåtgången. I stället för klockan på servern visas den tid som gått från att provet började. Tidsangivelsen har tagits bort från studerandens datorn. Orsaken till ändringen är att klockan på servern för närvarande inte synkroniseras med en extern tidsserver. Tidigare …
Lue lisää…