Midsommarversionen av Abitti åtgärdar en sårbarhet i informationssäkerheten

Midsommarversionen av Abitti innehåller flera små ändringar.

Klockan på övervakarens skärm visar nu den relativa tidsåtgången. I stället för klockan på servern visas den tid som gått från att provet började. Tidsangivelsen har tagits bort från studerandens datorn. Orsaken till ändringen är att klockan på servern för närvarande inte synkroniseras med en extern tidsserver.

Tidigare visades klockan på servern också för examinanderna. Men om klockan går t.ex. 15 minuter i otakt, kan examinanderna få en tråkig överraskning de sista minuterna av studentprovet. Det är klarast och tydligast att provet genomförs enligt en och samma klocka som visas för alla. Så länge som provtiderna inte kontrolleras av ett elektroniskt system, är det tydligast att man precis som nu under provet följer en klocka som visas för alla i provlokalen.

Det har förekommit problem med stora skärmdumpar på studerandens sticka. Vi har nu gjort förbättringar på den här punkten. Om skärmdumpen överskrider den teoretiska maximistorleken, visas ett varningsmeddelande för examinanden. Vi har också ökat maximistorleken för skärmdumpar. En skärmdum kan nu vara 4 megabyte och högst 4000 x 4000 pixlar. Det borde tillåta till och med stora skärmdumpar.

I samband med fritextsvar visas både antalet ord och antalet tecken för studeranden. Antalet tecken visas inte ännu i bedömningsvyn.

Några av de senaste versionerna av Abitti har haft problem med begränsningen av nättrafiken från examinandens dator. I vissa situationer aktiverades inte brandväggen som ska förhindra nättrafik från examinandens dator. Vi tackar Kati Jordan och hennes elever i Sulkava, som rapporterade problemet. Vi har åtagit oss att offentliggöra de problem med informationsskyddet som rapporterats till oss inom 60 dagar och oftast har vi gjort det på samma sätt som nu, dvs. genom att ge ut en korrigering.

Eftersom vi kommer att ge ut några nya versioner av stickorna före kurs- och studentproven i höst, är det bästa vänta med att skapa minnesstickor. I slutet av augusti lanserar vi ett testprov för gymnasierna, med arbetsnamnet ”repövning”, med vilket gymnasierna kan testa sina arrangemang för studentprovet på hösten. Examinanderna kan repetera de färdigheter som de behöver i det elektroniska provet, som att reglera ljudvolymen, ordna fönster och ta skärmdumpar. Samtidigt kan man kontrollera att servrarna och examinandernas datorer startar med de versioner av stickan som används i provet. Pricka gärna in testet i kalendern!

Vi önskar alla en riktigt skön midsommar!