TI NSpire uppdaterad

I läsårets första nya Abitti-version har licensen för TI NSpire uppdaterats.