Abitti får nya MAFYKE-verktyg

Studentexamensnämndens digitaliska kursprovsystem Abitti får nya verktyg i maj till proven i matematik, fysik och kemi. De första digitaliska studentproven i fysik och kemi kommer att hållas under hösten 2018. För det digitala studentprovet i matematik måste man vänta enda till våren 2019.

Abitti-versionen som publicerades i maj kommer att innehålla många nya egenskaper som underlätter Abittis bruk i kursprov i matematik, fysik och kemi.

Inläggning av en bild i mitten av svarstexten

Hittills har bilder som anslutits till provprestationerna i Abitti bifogats som skilda numrerade bilagor. Abittis svarsfält uppdateras så att bilderna kan fästas även mitt i texten. Storleken och positionen av bilderna kan ändras med musen. Det nya svarsfältet kommer automatiskt i bruk i de svar i Abitti, där det är tillåtet att bifoga bilder som skärmdumpar. Skärmdumpar tas fortfarande med den bekanta kameraknappen. Den gamla funktionen med bifogandet av bilder tas ur bruk.

Det nya sättet att bifoga bilder underlätta alla användare av Abitti. Det blir lättare att utarbeta och läsa svar, när man inte längre behöver hoppa mellan text och skilda bilder. Egenskapen är inte på något sätt bunden till matematik, fysik eller kemi, utan den är i bruk i alla Abitti-prov.

Matematiska beteckningar i svar

I ett tidigare blogginlägg (2017/03/16 och 2017/03/22) berättade vi hur svårt det har varit att hitta en kombination av snabb och enkel ”formeleditor”. Efter att ha undersökt färdiga editorer kändes det som om det skulle vara möjligt att kombinera dessa funktioner. Nu har vi använt tio arbetsdagar för programmeringen och resultatet verkar uppmuntrande.

Den offentliga prototypen (https://math-demo.abitti.fi/) kombinerar lätthet och snabbhet. De mest enkla beteckningarna (t.ex. km2) kan skrivas direkt i texten. I själva ”formelläget” kan formeln redigeras både genom att klicka med musen och genom att redigera LaTeX-kod. Vi antar, att de flesta användare börjar skriva beteckningar med hjälp av ikonerna. Somliga förflyttar sig så småningom om att använda LaTeX- typsättningssystemet på grund av dess hastighet. Redigeringen av svar kan alltid göras på båda sätt.

Prototypen utvecklas ständigt och vi tar gärna emot feedback genom blanketten som är ansluten till prototypen. Vi välkomnar också namnförslag!

Prototypen kommer att inbakas i Abitti-versionen som publiceras i maj, så att studerandena kan skriva matematiska beteckningar som visas i bedömningen av proven. Matematik kan skrivas i de svarsfält där skärmdumpar är tillåtna. Anteckningar i provsvaren (beteckningar som görs i bedömningen) är sannolikt inte tillgängliga i maj.

Användning av räknarprogram kan hindras

Abitti-versionen i maj kommer att innehålla möjligheten att förhindra användningen av de tekniska hjälpmedel som meddelats tidigare av ämnessektionen i matematik den 28.11.2016. Blockeringen är provspecifik så, att samma provlokalsserver kan det innehålla både prov med räknarprogram och utan.

Kemiska strukturformlerna med MarvinSketch

Studentexamensnämnden och ChemAxon Kft har undertecknats ett licensavtal om användingen av MarvinSketch-programmet i Abitti och studentexamen. MarvinSketch är gratis för gymnasier, och är tillgängligt för Windows, macOS / OS X och Linux. Programmet behöver inte en internetkoppling. Bilder gjorda i MarvinSketch kan bifogas i Abitti som skärmdumpar.

MarvinSketch är tillgängligt i den uppdatering av Abitti som publicerades i maj. Det går att söka programmet till studerandes, lärares och gymnasiers datorer via ChemAxons webtjänst.

Material för studerande är på kommande

Många lärare har varit bekymrad över hur studerandena hinner lära sig de nya verktygen före de första digitala proven. Både formeleditorn och MarvinSketch är lätta att lära sig, och nämnden gör koncisa självstudiematerial för båda programmen på nätet före slutet av maj. På detta sätt kan lärare ta hänsyn till materialen vid planeringen av undervisningen för läsåret 2017-2018. Materialen är även fritt tillgängliga för studerande som förbereder sig för examen.

Publiceringsdatum för den nya Abitti-versionen offentliggörandet senare. Det går att beställa uppdateringsinformationen via e-post. Instruktioner kan hittas via abitti.fi.