Abittiin lisää MAFYKE-välineitä

Ylioppilastutkintolautakunnan sähköiseen kurssikoejärjestelmään Abittiin tulee toukokuussa lisää välineitä matematiikan, fysiikan ja kemian kokeisiin. Ensimmäiset digitaaliset fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet järjestetään syksyllä 2018. Digitaalista matematiikan ylioppilaskoetta joudutaan odottamaan kevääseen 2019 saakka.

Toukokuussa julkaistavassa Abitti-versiossa tulee olemaan useita uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat Abitin käyttöä matematiikan, fysiikan ja kemian kurssikokeissa.

Kuvan liittäminen vastaustekstin keskelle

Tähän mennessä Abitti-koesuoritukseen liitetyt kuvat on liitetty vastaustekstiin erillisinä numeroituina liitteinä. Abitin vastausikkuna ajanmukaistetaan siten, että kuvia voi liittää myös tekstin joukkoon. Kuvien kokoa ja sijaintia voi muuttaa hiirellä. Uusi muokkauskenttä tulee käyttöön automaattisesti kaikissa niiden Abitti-kokeiden vastauksissa, joissa sallitaan kuvien liittäminen kuvankaappauksella. Kuvankaappaukset otetaan edelleen tutulla kamerapainikkeella. Vanha liitekuvatoiminnallisuus poistuu käytöstä.

Uusi tapa liittää kuva helpottaa kaikkia Abitin käyttäjiä. Koesuorituksen laatiminen ja luettavuus helpottuu, kun lukijan ei tarvitse hyppiä tekstin ja erillisten kuvien välillä. Ominaisuus ei ole mitenkään sidoksissa matematiikkaan, fysiikkaan tai kemiaan, vaan se on käytössä kaikissa Abitti-kokeissa.

Matemaattisia merkintöjä vastaukseen

Aiemmissa blogikirjoituksissa (16.3.2017 ja 17.3.2017) kerroimme, miten vaikeaa oli löytää yhdistelmä helposta ja nopeasta ”kaavaeditorista”. Tutustuttuamme valmiisiin editoreihin meistä tuntui mahdolliselta yhdistää nämä ominaisuudet. Nyt olemme käyttäneet ohjelmointiin kymmenen työpäivää ja tulos näyttää rohkaisevalta.

Julkisessa prototyypissämme (https://math-demo.abitti.fi/) on yhdistetty helppous ja nopeus. Kaikkein simppeleimmät merkinnät (esim. km2) voi kirjoittaa suoraan tekstiin. Varsinaisessa ”kaavamoodissa” kaavaa voi muokata sekä hiirtä napsauttamalla että LaTeX-koodia muokkaamalla. Oletuksemme on, että useimmat käyttäjät aloittavat kirjoittamalla merkintöjä ikonien avulla. Osa siirtyy vähitellen käyttämään LaTeX-ladontajärjestelmää sen nopeuden vuoksi. Muokkausta voi tehdä aina kummalla tavalla hyvänsä.

Prototyyppi kehittyy jatkuvasti ja palautetta voi antaa proton yhteydessä olevalla lomakkeella. Otamme myös mielellämme vastaan nimiehdotuksia!

Prototyyppieditorin versio on tulossa toukokuussa julkaistavaan Abitti-versioon siten, että opiskelija voi kirjoittaa matemaattisia merkintöjä, jotka näkyvät kokeen arvostelussa. Matematiikkaa voi kirjoittaa niihin vastauslaatikoihin, joihin tehtävän laatija on sallinut kuvankaappaukset. Koesuorituksen annotointi (merkintöjen tekeminen arvostelun yhteydessä) ei todennäköisesti ole käytössä vielä toukokuussa.

Laskinohjelmien käyttö estettävissä

Toukokuun Abitti-versioon on tulossa mahdollisuus estää matematiikan jaoksen tiedotteessa 28.11.2016 mainittujen välineiden käyttö. Esto on koekohtainen siten, että samalla koetilan palvelimella voi olla samaan aikaan sekä laskimellisia että laskimettomia kokeita.

Kemian rakennekaavat MarvinSketchillä

Ylioppilastutkintolautakunta on solminut ChemAxon Kft:n kanssa lisenssisopimuksen MarvinSketch-ohjelman käytössä Abitissa ja ylioppilastutkinnossa. MarvinSketch on lukiokäytössä maksuton ohjelma, joka on saatavissa Windowsille, MacOS/OS X:lle ja Linuxille. Ohjelma ei tarvitse toimiakseen verkkoyhteyttä. Abitissa MarvinSketchillä tehdyt kuvat voi liittää vastaukseen kuvankaappauksella.

MarvinSketch on mukana toukokuussa julkaistavassa Abitti-versiossa. Opiskelijoiden, opettajien ja lukioiden koneille ohjelman voi hakea suoraan ChemAxonin verkkopalvelusta.

Tutustumismateriaali opiskelijoille tulossa

Monet opettajat ovat olleet huolissaan siitä, miten uudet välineet ehditään omaksua ennen ensimmäisiä digitaalisia kokeita. Sekä kaavaeditorin että MarvinSketchin peruskäyttö on helppo oppia ja lautakunta tekee näiden kahden ohjelman käytöstä tiiviit itseopiskelumateriaalit verkkoon ennen toukokuun loppua. Näin opettajat voivat ottaa materiaalit huomioon suunnitellessaan lukuvuoden 2017-2018 opetusta. Aineistot ovat myös tutkintoon valmistautuvien opiskelijoiden vapaassa käytössä.

Uuden Abitti-version julkaisupäivämäärästä ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin. Versiopäivityksistä voi tilata myös sähköpostiviestin. Ohjeet löytyvät abitti.fi:stä.