Den nya versionen av Abitti förbättrar enhetsstödet för servrar

Utökat enhetsstöd för provlokalens server

De nyanskaffade servrarna i vissa gymnasier startade inte vid övningsprovet den 6 april 2016. I den senaste Abitti-versionen har provlokalens server den nya versionen 4.4 av Linux kernel, som inkluderar bland annat enhetsdrivrutiner. Den senaste kernel-versionen är kompatibel med bland annat Skylake-processorer från Intel. Den gamla kernel-versionen 3.16 finns fortfarande tillgänglig för datorer som inte kan startas med 4.4.

Totalt finns det fyra startalternativ, eftersom båda kernel-versionerna kan startas med två olika inställningar. Det är bäst att testa alternativen uppifrån och ned, som vid start av elevdatorer.

abitti_62_boottivalikko

Vid start av provlokalens server ska man observera att provlokalens serversticka anpassar sig till det valda kernel-alternativet vid den första starten som lyckas. Om man lyckas starta provlokalens server med till exempel kernel-version 4.4 måste serverstickan skrivas om med AbittiUSB innan den kan startas med kernel-version 3.16.

Provlokalens reservserver måste startas med samma kernel-version som provlokalens egentliga server. Övervakarens dator måste inte ha samma kernel-version som provlokalens server.

I samband med start av provlokalens server kontrolleras primärminnets storlek. Servern kan inte startas på datorer vars primärminne är mindre än 4 gigabyte.

Tydligt meddelande när USB-minne lossnar

Provlokalens servrar och examinandernas arbetsstationer meddelar nu tydligt om en USB-minnessticka lossnar under provet. Tidigare gav stickor som lossnat upphov till olika diffusa problem, men nu meddelas datoranvändarna tydligt i form av ett meddelande och instruktioner.

abitti_62_tikkuirti

Utförligare tangentbordsstöd och tips för examinander

I tipsen för examinander ingår nu instruktionsvideor, som finns på Vimeo. Tipsen och videorna visas på svenska om studeranden har valt svenska som språk för användargränssnittet (Sovellukset > Program och operativsystem på svenska).

I tipsen anges bland annat vilka kortkommandon som används för att skriva specialtecken. I den nya versionen finns också tangentbordet RuSlav som används i provet i ryska samt ett nordsamiskt tangentbord.

abitti_62_helppi_ja_nappikset

Uppdaterade stickor kan laddas

För aktivering av de nya egenskaperna krävs det att både serverstickorna och studerandenas stickor uppdateras. Gamla och nya stickor fungerar inte sinsemellan.

Nämnden har som mål att distribuera en versionsuppdatering före kursprovveckan i maj.