Nytt på Abitti: provlokalens reservserver nu tillgänglig, flera prov på endast en server vid månadsskiftet

Möjligheten att starta provlokalens reservserver i examensnätet är den största synliga förnyelsen i den version av Abitti som lanserades i dag. Reservservern är nu den dubbelserver som har spökat i planerna redan från första början. Det är dock fortfarande möjligt att anordna Abitti-provet på endast en server.
Provlokalens reservserver används på följande sätt:

  1. Starta provlokalens server på normalt sätt.
  2. Anslut den andra servern till samma examensnät. Starta provlokalens reservserver på denna dator från serverstickan. Valet görs i startmenyn.
  3. Provlokalens reservserver kopierar allt material från provlokalens server över nätet. Du kan följa med kopieringen av data på skärmarna på provlokalens server och reservserver. Detta skede kan vara i upp till 15 minuter och därför kan servrarna startas i god tid före provet. Reservservern är driftfärdig först när kopieringen av data är klar.
  4. Om det uppstår en driftstörning på provlokalens egentliga server, ska du stänga av den och starta om reservservern. Välj sedan ”provlokalens server” i startmenyn.
  5. Provlokalens tidigare reservserver intar nu rollen som provlokalens server. Provet kan fortsätta.
  6. Vid behov kan du starta en ny reservserver i provlokalen från en oanvänd serversticka.

För kursprovveckan i början av februari kommer vi att införa en funktion för att samtidigt anordna flera olika prov på endast en server i provlokalen. Detta är en mycket länge önskad egenskap och den ingår i serverstickorna först i slutet av vecka 4. Så här kan du förbereda dig för att använda egenskapen:

  1. Var och en av de lärare som anordnar ett prov samtidigt lägger ut sitt eget prov på Abittis webbplats.
  2. Alla lärare sparar en meb-fil av provet på den egna datorn eller i USB-minnet.
  3. Någon av de lärare som anordnar provet samlar in meb-filerna och packar dem i en zip-fil.
  4. Efter provet laddas filen med provprestationerna upp på Abittis webbplats. Prestationerna visas på varje provredigerares egen Abitti-webbplats.

Du kan med andra ord förbereda dig för detta prov genom att sammanställa Abitti-proven på normalt sätt och vänta på den version av stickan som lanseras i slutet av vecka 4.