Filer som sparats av studeranden säkerhetskopieras framöver

Möjligheten att lägga till bilagor har gjort att många lärare skapat prov som kräver användning av program som inte ingår det egentliga provsystemet. Problemet har varit att de filer som studeranden har sparat försvinner när strömmen slås av.

I de versioner av serverstickan och studerandens sticka som publiceras i dag finns en funktion för säkerhetskopiering av filer. Filer som studeranden ha sparat på sin egen dator under provet säkerhetskopieras automatiskt på provlokalens server. Om studeranden är tvungen att starta om sin dator eller en annan dator under provet, återställs filerna automatiskt från servern. Studeranden eller övervakaren behöver endast ange en fortsättningskod och återställandet startar.

Säkerhetskopieringen gäller enbart sparade filer. I till exempel LibreOffice ska studeranden med andra ord inte glömma att spara sina filer med jämna mellanrum så att den senaste möjliga versionen av filen kan återställas från servern om det uppstår problem. Halvfärdiga svar i provsystemet sparas automatiskt på servern.

Med andra ord ska provlokalens servers USB-minne nu rymma alla examinanders filer. Vi rekommenderar att serverstickorna är USB 3-minnen med minst 8 gigabyte (GB). Provlokalens server tar automatiskt i bruk stickans hela lagringsutrymme. Denna åtgärd kan ta lite tid när serverstickan startas första gången. Ett USB-minne med 4 gigabyte har cirka 500 megabyte utrymme för säkerhetskopiering och ett minne med 8 gigabyte cirka 4 gigabyte. På övervakarens skärm visas en varning, om säkerhetskopieringsutrymmet börjar bli fullt. Denna varning visas inte för studeranden.

tiedostojen_varmistus_sv

För att den nya egenskapen ska kunna tas i bruk ska både serverstickan och studerandens sticka uppdateras i versionen daterad den 21 december 2015.