Abitin juhannusversio korjaa tietoturvahaavoittuvuuden

Abitin juhannusversio sisältää useita pieniä muutoksia.

Valvojan näytössä kellonajat näytetään nyt suhteellisena. Palvelimen kellonajan sijaan näytetään kokeen aloituksesta kulunut aika. Opiskelijan koneessa ei kellonaikoja näytetä enää ollenkaan. Syynä tähän on se, että palvelimien kellonaikoja ei nykytilanteessa synkronoida ulkopuolisen aikapalvelimen kanssa.

Aiemmin tämä palvelimen kellonaika on näytetty myös kokelaalle. Jos kello heittää esim. 15 minuuttia, voisi ylioppilaskokeen loppuminuuteilla tulla kokelaille ikäviä yllätyksiä. Selkeintä on, että kokeessa toimitaan yhden ja saman kaikille näkyvän kellon perusteella. Ennen kuin sähköinen järjestelmä alkaa kontrolloida suoritusaikoja, on selkeintä, että kokeessa nojataan koetilassa kaikille näkyvään kelloon kuten nykyisessäkin kokeessa.

Opiskelijan tikulla on ollut ongelmia suurikokoisten kuvankaappausten kohdalla. Tätä asiaa on nyt parannettu. Jos kuvankaappauksen koko ylittää teoreettisen maksimin, liian suuresta kuvasta varoitetaan kokelasta. Samalla kuvankaappausten maksimikokoja on nostettu. Kuvankaappaus voi olla nyt 4 megatavua ja enintään 4000 x 4000 kuvapistettä. Näihin rajoihin pitäisi mahtua jo isommatkin kuvankaappaukset.

Tekstivastauksien yhteydessä opiskelijalle näytetään sanalaskurin lisäksi myös merkkilaskuri. Merkkimäärää ei vielä näytetä arvostelunäkymässä.

Muutamassa viimeisimmässä Abitti-versiossa on ollut kokelaan koneen verkkoliikenteen rajoittamiseen liittyvä ongelma. Tietyissä erityistilanteissa kokelaan koneen verkkoliikenteen rajoittamisesta vastaava palomuuri ei kytkeytynytkään päälle. Tästä raportista kiitämme Kati Jordania oppilaineen Sulkavalta, jotka vinkkasivat meille asiasta. Olemme edelleen sitoutuneet julkaisemaan meille ilmoitetut tietoturvaongelmat 60 päivän aikana ja yleensä olemme tehneet sen kuten nyt: julkaisemalla korjauksen.

Ennen syksyn kurssi- tai ylioppilaskokeita tulemme julkaisemaan vielä muutamia tikkuversioita, joten tikkupolttimet kannattaa vielä pitää kesälomalla. Elokuun lopulla tuomme lukioiden käyttöön työnimellä ”kertausharjoitus” liikkuvan testikokeen, jonka avulla lukio voi testata syksyn ylioppilaskokeen järjestelyt. Kokelaat voivat kerrata sähköisessä kokeessa tarvittavia taitoja, esimerkiksi äänenvoimakkuuden säätöä, ikkunoiden järjestämistä ja kuvankaappauksien ottamista. Samalla voidaan varmistaa, että palvelimet ja kokelaiden koneet käynnistyvät kokeessa käytettävällä tikkuversiolla. Kannattaa harkita, mahtuisiko tämä syksyn tiukkaan kalenteriin.

Hyvää juhannusta kaikille!