Nya egenskaper i provsystemet för studentexamen och i Abitti hösten 2018

Detta Abitti-meddelande publiceras undantagsvis även på studentexamensnämndens webbplats i form av ett blogginlägg eftersom det innehåller information som gäller anordnandet av studentexamen. Meddelanden som berör utvecklingen av Abittisystemet publiceras även i fortsättningen på webbplatsen Abitti.fi. Noteringar på formler och bilder Nya digitala prov vid höstens studentexamen är bland andra fysik och kemi. Det är nu, speciellt …
Lue lisää…

Anskaffning av dator

Många nya gymnasiestuderande och vårdnadshavare grunnar på anskaffningen av en bärbar dator för gymnasiestudierna och studentexamen. Då man väljer dator lönar det sig att i första hand fundera på hur den bäst lämpar sig för gymnasiestudierna. Det egna gymnasiet kan ge de mest specifika råden gällande vilken typ av dator som bäst lämpar sig för …
Lue lisää…