Anskaffning av dator

Många nya gymnasiestuderande och vårdnadshavare grunnar på anskaffningen av en bärbar dator för gymnasiestudierna och studentexamen. Då man väljer dator lönar det sig att i första hand fundera på hur den bäst lämpar sig för gymnasiestudierna. Det egna gymnasiet kan ge de mest specifika råden gällande vilken typ av dator som bäst lämpar sig för läromiljön i gymnasiet ifråga.

Kursprovsystemet Abitti och systemet som används i studentexamen använder sig inte av datorns egna program och operativsystem. Därmed ställer Abitti eller studentskrivningarna inte krav på datorns egna program och användarsystem. Provsystemet gör inte heller ändringar på datorn. Det är möjligt att vid behov delta i kursprov och studentexamen med en äldre dator som lånats av till exempel gymnasiet eller av någon familjemedlem.

Däremot bör maskinens hårdvara vara kompatibel med provsystemet. Vissa försäljare har färdigt testat att de datorer de säljer är kompatibla. En händig person kan också testa datorn själv. Det är värt att komma överens om ett öppet köp då datorn införskaffas så att köpet vid behov kan hävas.